open menu

Bemanningsbransjen

Stadig flere faste ansatte sies opp og erstattes av innleide. Med færre faste ansatte faller også andelen fagorganiserte. Innleie fra bemanningsbyråer er særlig utbredt i byggebransjen og verftsindustrien, hvor også andelen fast ansatte fagarbeidere har falt de siste årene. Bemanningsbyråene presser ned lønningene for å vinne oppdrag, og deres tilstedeværelse er med på å undergrave fast ansettelse som normen i norsk arbeidsliv. Som et forsøk på å redusere bruken av ulovlig innleie, vedtok den rødgrønne regjeringen i 2013 at fagforeninger kunne gå til søksmål mot arbeidsgiver for å fastslå om denne leide inn arbeidskraft ulovlig. Denne retten fjernet Høyre-Frp-regjeringen da de svekket arbeidsmiljøloven i 2015.

SV vil:

  • Få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Vikarbyrå skal bare være tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var før år 2000.
  • Avskaffe ansettelsesformer som  i realiteten er «fast ansatt uten garantilønn» og «småprosentstillinger»  som misbrukes av  bemanningsbyråer og slik sikre at ansatte får lønn også mellom oppdrag.
  • At Arbeidstilsynet skal få hjemmel til å kontrollere bruken av innleie og sanksjonere de som bryter loven.
  • At kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres
  • At det skal bli lettere å organisere seg. SV vil derfor jobbe for fullt skattefradrag for hele fagforeningskontingenten.
  • Stoppe sosial dumping. Arbeidsinnvandrere ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere.
  • Sikre rekruttering og sysselsetting. SV vil vi styrke retten til arbeid eller utdanning til unge under 25 år.
  • Arbeidslivet må ha plass til alle. Vårt mål er en 6-timersdag med full lønnskompensasjon.

Les også: Arbeidsmiljøloven, Likestilling i arbeidslivet 

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter