open menu

Barnevern

Å beskytte utsatte barn er et av fellesskapets viktigste oppdrag. Barn som er utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt eller andre vonde opplevelser, må få stabilitet, forutsigbarhet, faglighet og trygg omsorg. Derfor trenger vi et barnevern som handler om å beskytte barn, ikke om å tjene penger.

For å redusere bruken av kommersielle barnevernstjenester må vi styrke det kommunale og statlige barnevernet. SV foreslår en kraftig nasjonal satsing som sikrer økt kompetanse og flere barnevernspedagoger med tid til å se og følge opp hvert enkelt barn og deres familier. Dette er nødvendig for å sikre at barn og ungdom får hjelp tilpasset deres individuelle forutsetninger og behov. Ungdom skal dessuten ha rett til ettervern fram til de fyller 25 år.

SV vil:

 • Forby profitt og avkommersialisere barnevernet.
 • Slutte å sende ut barn på anbud.
 • Slutte å isolere barn i enetiltak.
 • Ansette mange flere folk i det statlige og kommunale barnevernet.
 • Sikre reell medvikring fra barna.
 • Sikre at alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.
 • Gjøre barnevernsloven til en rettighetslov.
 • Hindre at kravet om diagnoser styrer hva slags hjelp barn skal få. 
 • Sikre bedre traumekompetanse i hjelpesystemene.
 • Endre taushetspliktreglene slik at det blir enklere å samarbeide på tvers av tjenester.
 • Sikre at barn i størst mulig grad får vokse opp i miljøer de kjenner fra før. 
 • Samarbeide med minoritetsmiljøene og ansette mangfoldskontakter i barnevernet.
 • Rekruttere flere menn og personer med minoritetsbakgrunn til barnevernet. Kvotering må vurderes.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter