open menu

Arbeidsmiljøloven

SV jobber for et arbeidsliv med trygge rammer, medbestemmelse og små lønnsforskjeller. Vi trenger en solid arbeidsmiljølov for å demme opp for det skjeve maktforholdet på arbeidsplassen. Den som er ansatt, er mer sårbar enn den som ansetter. Svekkelsene Høyre- og Frp-regjeringen gjorde med arbeidsmiljøloven har ikke skapt flere jobber, men flere arbeidstakere enn før må jobbe i midlertidige stillinger og utrygge jobber. SV vil derfor forsterke arbeidsmiljøloven og sikre at flest mulig er fagorganisert.

SV vil:

 • Reversere svekkelsene som ble gjort i arbeidsmiljøloven i 2015 og styrke arbeidstakernes vern ytterligere.
 • Sikre et klart skille mellom jobb og fritid, gjennom å forsvare normalarbeidsdagen.
 • Sikre lovfestet og reell rett til heltid.
 • Avskaffe ansettelsesformer som  i realiteten er «fast ansatt uten garantilønn» og «småprosentstillinger» gjennom bemanningsbyrå og slik sikre at ansatte får lønn også mellom oppdrag.
 • Få de kommersielle bemanningsbyråene ut av arbeidslivet. Vikarbyrå skal bare være tillatt i visse tilfeller, slik regelverket var før år 2000.
 • At kollektiv søksmålsrett om innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak gjeninnføres.
 • At Arbeidstilsynet skal få hjemmel til å kontrollere bruken av innleie og sanksjonere de som bryter loven.
 • Iverksette og styrke tiltak for å redusere diskriminering og rasisme i arbeidslivet.
 • Ha norske arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.
 • Styrke vernet av varslere.
 • At ansatte i varehandelen skal omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser om natt- og søndagsarbeid.
 • At reguleringen av søndagsåpne butikker overholdes og opprettholdes.
 • At kravene til å dokumentere behovet for allmenngjøring av tariffavtaler reduseres.
 • Sikre det kollektive forhandlingssystemet og forsvare streikeretten.

Les mer om SVs politikk for arbeidslivet her

Les også: Bemanningsbransjen, Likestilling i arbeidslivet

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter