open menu

Arbeidsløshet

Å ha jobb gir økonomisk trygghet og makt over eget liv. Det er derfor alvorlig både for landet og for innbyggerne at arbeidsløsheten er høy. Mens arbeidsløshet tidligere ble forstått som et samfunnsproblem, har dette, som så mange andre utfordringer i vår tid, blitt individualisert: har du ikke jobb, forteller samfunnet deg at det er fordi det er noe galt med deg. SV mener at vi som samfunn må ta ansvar når det er få jobber. God arbeidsmarkedspolitikk handler både om å sikre folk muligheten til økonomisk trygghet når man står uten jobb, og å stimulere til jobbskaping i offentlig og privat sektor for å sikre at folk har en jobb å gå til. Vi må også ta tilbake kontroll over arbeidsmarkedet, som har blitt kraftig avregulert under Høyre-Frp-regjeringen.

Mange som står utenfor arbeidslivet får ikke den oppfølgingen de trenger eller det kompetanseløftet de har behov for. SV mener Navs oppfølgingsarbeid må styrkes kraftig.

SV vil:

  • Motvirke arbeidsløsheten i næringene tilknyttet oljeindustrien gjennom målrettede tiltak mot arbeidsledighet, overføring av teknologi og investeringer fra olje til andre næringer og plugging av oljebrønner i Nordsjøen.
  •  Høy arbeidsløshet rammer unge spesielt hardt, det trengs derfor sterkere tiltak for å bidra til at ungdom kommer i arbeid.
  • Gi ekstra tilskudd til kommunene for å sette i gang og forsere bygging av infrastruktur og offentlige byggeprosjekter når arbeidsløsheten er økende eller høy.
  • Gjøre det enklere å ta utdanning i perioder der man mottar dagpenger, slik at man kan være i aktivitet i perioder med arbeidsløshet.
  • At mottakere av arbeidsavklaringspenger får vurdering, oppfølging og tiltak raskere enn i dag.
  • Reversere innstrammingene i ordningen med arbeidsavklaringspenger.
  • Reversere svekkelsene av arbeidsmiljøloven.

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter