open menu

Arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminaliteten brer om seg i stadig nye bransjer. Mennesker utnyttes, og fellesskapet snytes for skattepenger. Det er bred politisk enighet om å stoppe arbeidslivskriminaliteten. Samtidig opplever folk som jobber i ulike etater, utfordringer med at de virkemidlene de har tilgjengelig, ikke er tilstrekkelige.

Det er i ferd med å vokse fram en ny gruppe med underbetalte arbeidere, og arbeidsmarkedet deles mellom de som har fast og de som har midlertidig ansettelse. Denne utviklingen må stoppes, slik at det norske arbeidslivet kan være trygt for alle arbeidstakere.

Arbeidslivskriminalitetssentrene rapporterer om utfordringer med å stoppe kriminelle i arbeidslivet blant annet på grunn av et lovverk som gjør det vanskelig å samarbeide og utveksle informasjon etatene imellom. De ansatte på arbeidslivskriminalitetssentrene løfter fram en rekke tiltak og lovendringer for at de kan jobbe mer effektiv mot arbeidslivskriminaliteten. Det er krevende for de ulike etatene å samarbeide når de er bundet av taushetsplikten seg imellom.

SV vil:

  • Stille krav til bedriftene. Det bør vurderes om det bør stilles flere krav for å starte for eksempel en bedrift innen bygg.
  • Bli kvitt verstingene. Bedrifter som begår alvorlige lovbrudd må kunne tvangsoppløses og det må kunne settes næringsforbud for aktører som gjentatte ganger alvorlig bryter allmenngjøringsloven.
  • Styrke retten til fast jobb. Dette gjøres ved å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven.
  • Styrke arbeidstilsynet. Det er behov for enopptrappingsplan for styrking av arbeidstilsynets arbeid mot kriminalitet og sosial dumping.  Tilsynsarbeidet i etaten må styrkes.
  • Opprette flere sentre for arbeidslivskriminalitet.
  • Hive bemanningsbransjen ut av arbeidslivet. Innleie er med på å ødelegge flere bransjer. Bygg er en av de mest utsatte.
  • Innføre kollektiv søksmålsrett. Dette verktøyet vil gi fagbevegelsen nye og nødvendige maktmidler.
  • Gjøre samarbeidet enklere. Det må bli enklere å dele ellers taushetsbelagt informasjon når forskjellige myndigheter jobber sammen med kontroll og etterforskning av spesielle kriminalitetsområder.
  • Gjøre det billigere å organisere seg. Hvert år blir det dyrere å være med i en fagforening det er feil medisin når vi trenger mer organisering.
  • Stille krav om tariffavtale og seriøsitetskrav i offentlig anbud. Det offentlige må ta sitt ansvar for å sikre ryddige forhold.

Se også: Sosial dumping

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter