open menu

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring øker arbeidskraften og kompetansen som Norge trenger. Men mange arbeidsinnvandrere kommer fra land med lavere lønninger og svakere vern av arbeidstakerne enn det vi har i Norge.

Den frie flyten av arbeidskraft i EØS-området misbrukes altfor ofte til å tvinge fram dårligere lønninger og mer utrygge arbeidsforhold. Det er nødvendig med et godt regulert arbeidsliv for at folk ikke skal bli utsatt for urett. Vi må ikke tillate at arbeidsgivere utnytter folk i en sårbar situasjon. Arbeidsinnvandrere skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som norske arbeidstakere. I dag har ikke arbeidsinnvandrere rett på norskopplæring, noe som gjør dem ekstra utsatt for utnytting. Mange bransjer i Norge er for lite regulert og er utsatt for sosial dumping. Sosial dumping må bekjempes gjennom aktive tiltak. Dette gjelder både økt myndighetskontroll, styrking av fagbevegelsens rettigheter og allmenngjøring av tariffavtaler.

SV forslag til løsninger:

  • Lage en startpakke for arbeidsinnvandrere hvor de får informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og tilbud om norskundervisning. Fagbevegelsen inviteres til å delta i dette.
  • Styrke Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Øke bøtene for bedrifter som blir tatt for arbeidslivskriminalitet, slik at man viser at samfunnet tar det på alvor og at det ikke skal lønne seg å begå kriminalitet ved å utnytte andre mennesker.
  • At diskrimineringslovgivningen følges tettere opp. Verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for å avdekke forekomster av diskriminering, og for å gi god veiledning og oppfølging av de som opplever diskriminering.

Les også: Sosial dumping, Arbeidsmiljøloven, Bemanningsbransjen, EØS, 

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter