open menu

Åpenhet i eierskap

At eierskap og økonomiske interesser skjules i et enormt omfang ble tydelig gjennom medieoppslagene om Panamapapirene. Fortsatt er det lett å bruke selskaper, nominelle eiere, fondsstrukturer, advokater, stråmenn, truster og tilsvarende juridiske konstruksjoner til å dekke over hvem som egentlig har kontroll og økonomiske interesser i selskaper, verdier og eiendommer – også i Norge. Dette krever nye verktøy for å sikre åpenhet og innsyn i selskaper og juridiske strukturer.

SV vil:

  • Følge opp for å sikre at det nyopprettede aksjonærregisteret fungerer etter hensikten.
  • At informasjon om egentlig eierskap av også utenlandske eiere i norske selskaper skal være offentlig tilgjengelig.
  • Sikre tilstrekkelig innsyn for skattemyndighetene i advokaters klientkonti og all annen relevant dokumentasjon fra advokater som utfører transaksjoner på vegne av kunder.
  • Gi folk innsyn i verdens pengestrømmer. Innføre utvidet land for land-rapportering i alle sektorer også fra jurisdiksjoner med støttefunksjoner (datterselskap) i skatteparadis, og et internasjonalt register over finansformuer.

Les også «Finansiell åpenhet og skatt»

Tilbake til «SV fra A til Å»

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter