open menu

Stortingsgruppa søker politisk rådgiver – transport, infrastruktur og samfunnsutvikling (søknadsfrist 19.03.)

SVs stortingsgruppe søker politisk rådgiver! Rådgiveren skal ha ansvar for vårt arbeid i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og for viktige områder som sorterer under kommunalkomiteen, herunder regional- og distriktspolitikk, regional planlegging og noen øvrige saksfelt. Ansvaret for kommunalkomiteen deles med en annen rådgiver. 

Den politiske rådgiveren jobber tett sammen med våre stortingsrepresentanter i disse komiteene, og vil blant annet ha en viktig rolle i vårt arbeid med en grønn ny deal. Du brenner for å utvikle hele landet, for gode kommunikasjonsløsninger både i byene og distriktene, for gode lokalsamfunn og politikk som gir gode liv og sørger for klimaløsninger som fungerer. 

Stillingen er fast. 

Våre politiske rådgivere liker å jobbe raskt, effektivt og selvstendig. Alle som er ansatt i stortingsgruppen har en sentral posisjon i arbeidet med utvikling og gjennomføring av vår politikk, og i arbeidet for at våre stortingsrepresentanter skal kunne ivareta sine verv best mulig. Arbeidsdagene innebærer arbeid med politiske saker i Stortinget, kontakt med miljøer utenfor Stortinget og mediearbeid. 

Den som får jobb hos oss kjenner norsk politikk godt, er faglig sterk og har god evne til å sette seg raskt inn i kompliserte saker. Du trives med høyt tempo og stort ansvar. Som politisk rådgiver jobber du mye med tekst og fremstilling av budskap. God skriftlig og muntlig formidlingsevne er avgjørende. Vi søker deg som vil være med på å øke oppslutning for de verdiene og standpunktene SV står for. 

Selv om rådgiveren har hovedansvar for arbeidet med de feltene som ligger til stillingen ved ansettelse, vil andre oppgaver eller arbeid med andre politikkområder også kunne ligge i stillingen, og arbeidsfelt vil kunne endre seg over tid. 

Søkere må også kunne dokumentere minst tre års erfaring som er nyttig for stillingen. Relevant utdanning er en fordel. 

Vi tilbyr 

  • Et kreativt, spennende og sosialt arbeidsmiljø 
  • Fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser 
  • Lønn i henhold til overenskomst mellom HK og AAF. Stillingen innplasseres etter et fast system for godskriving av kompetanse og relevant erfaring. Lønnsspenn mellom lønnstrinn 40-57 i vår avtale (for tiden kr 467.634-646.034 i årslønn). 

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Om arbeidsgiveren

For SV er arbeidet for rettferdig fordeling og miljø viktigst. Vår stortingsgruppe består av 11 stortingsrepresentanter, og et gruppesekretariat som bidrar til at representantene kan gjøre en best mulig jobb.

Søknad og CV sendes via Finn.no innen 19. mars 2020.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter