open menu

Uttalelser fra Trøndelag SVs første årsmøte

I helga handlet mye om sammenslåing og hvordan vi skal drive et ny fylkeslag for hele Trøndelag, men vi har også jobbet med politikkutvikling og vedtatt mange uttalelser! Trøndelag SV ønsker å ta et skikkelig oppgjør med seksuell trakassering og hersketekninkker, jobbe for bedre og billigere kollektivtrafikk for barn, styrking av ettervernet for barnevernsbarn, jobbe for å styrke Heimevernet og de defensivt innrettede delene av forsvaret og ta kampen mot amerikanske baser på norsk jord, redusere antall F-35 jagerfly og ikke minst kjempe for forbud mot atomvåpen!