open menu

Sakspapirer årsmøte for Sør-Trøndelag SV 3.-4. februar

Sør- og Nord-Trøndelag SV skal som kjent slå seg sammen på felles fylkesårmøte 3.-4. februar. Dette innebærer at vi også skal ha det som trolig blir siste årsmøte for Sør-Trøndelag SV. På dette årsmøtet skal vi behandle beretning for Sør-Trøndelag SV 2017, regnskapet for 2017 og nedleggingsvedtak.

Vi legger alle sakspapirer til felles fylkesårsmøte for Trøndelag SV ut på Nord-Trøndelag SV sine sider. Du finner disse ved å følge denne lenken. Alle sakspapirer skal legges ut i løpet av fredag 26.01 og sendes til medlemmer og delegater:

Velkommen til fylkesårsmøte i Trøndelag SV 3. – 4. februar

Saksliste for årsmøte i Sør-Trøndelag SV:
1. Konstitueringer

2. Beretninger

3. Regnskap

4. Eventuelt.

5. Nedleggelsesvedtak

Sakspapirer:
Dagsorden

Forretningsorden
Beretninger STSV 2017

Beretning fylkestingsgruppa

Regnskap STSV 2017
Balanserapport-24.01.2018

Revisors beretning

Nedleggelsevedtak

Vedtekter for Sør-Trøndelag SV

Deltagerliste Trøndelag SV (redigert 2.02)

Det er også viktig at alle deltagere på årsmøtet føler seg trygge og vet hvordan man skal håndtere seksuell trakassering. Vi arrangerer kjønnsdelte formøter som både tar for seg denne problematikken og hvor det informeres om hvordan man skal håndtere seksuell trakkasering. Les mer i SVs retningslinjer ved seksuell trakkasering her:
Retningslinjer-ved-seksuell-trakassering-1

Del dette