open menu

Rettferdig fordeling

Her finner du argumentasjon, innledning og tips til videre lesing om rettferdig fordeling.

 

Budskapsnotat

Hovedbudskapet og de viktigste tiltakene for rettferdig fordeling på én side.

 

Innledning

Last ned presentasjon (power point) om rettferdig fordeling

En presentasjon om SVs fordelingspolitikk

 

 

 

Tips til videre lesing

Forskjellene er for store
Spørreundersøkelse om folks oppfatninger om ulikhet

 

 

 

35 tiltak for et rettferdig Norge
SVs plan for reduserte forskjeller

 

 

 

Forskjells-Norge
SV-rapport om forskjeller, fattigdom og formue i Norge.

 

 

 

SVs alternative statsbudsjett for 2017

 

 

 

Barnetrygd til alle reduserer forskjellene
Kronikk av Audun Lysbakken

SV-argument om barnetrygd 

 

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter