open menu

Solfrid Lerbekk – Rogaland

Hvem er Solfrid Lerbekk?

Jeg er ei ung dame på 26 år fra Jæren i Rogaland. Jeg er utdannet fagarbeider og ble tidlig engasjert i arbeid i fagbevegelsen. Jeg ble aktiv som tillitsvalgt allerede som lærling på Ekofisk og har etter det hatt flere ulike verv. For tiden arbeider jeg som ungdomssekretær i LO Rogalands.

Jeg bor i et sosialistisk kollektiv sammen med kjæresten min, Lisbeth, og fem andre, i tillegg til fire husdyr. Vi har en hund, en katt og to hester som selskap i kollektivet.

Hva er dine hjertesaker? 

En hjertesak for meg er at vi må utjevne forskjellene i samfunnet og jobbe for at alle som bor i Norge får gode velferdstjenester. Det må gjøres noe med dagens tannhelseordning. Tennene må bli en del av kroppen, og tannhelse må inn i egenandelsordningen.

Jeg er også opptatt av at vi skal ha en skole for alle. Vi trenger da flere lærere, slik at læreren får tid til å se hver enkelt elev. I dag bruker mange familier kveldene på lekser og repetering, og det mener jeg er negativt. Elevene bør få leksehjelp på skolen og kvalitetstid sammen med familien på kveldstid. Jeg mener vi må gi lærerne større tillit slik at de kan bruke tiden sin på å formidle kunnskap snarere enn på undersøkelser og unødvendige kartlegginger.

I tillegg er jeg opptatt av respekten for yrkesfag og viktigheten av at vi utdanner fagarbeidere. har selv fagbrev og er stolt av det.

 Hva er de tre viktigste sakene i ditt fylke? 

 I Rogaland er arbeidsløsheten svært høy. En stor andel unge er arbeidsløse, og høyt utdannede mennesker går nå over på sosialhjelp. Å skape arbeidsplasser er derfor en av de viktigste sakene i mitt fylke!

Jeg mener de viktigste sakene for Rogaland i dag er å skape nye arbeidsplasser, gjøre noe med boligsituasjonen og styrke jordvernet. Boligprisene har steget, noen spekulerer i bolig, mens flere og flere blir stående utenfor boligmarkedet. Jeg vil derfor bidra til at unge og lavtlønnede skal få mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Jordvernet i Norge mener jeg er for svakt, byutviklingen tar av dyrkbar jord. Jeg mener at Rogaland bør satse og verne om trygg og lokalprodusert mat.

Hva er de største utfordringene i dagens samfunn? 

De økende forskjellene i dagens samfunn er en av våre største utfordringer. De rike blir rikere, og de fattige blir fattigere. Dagens regjering bidrar til at forskjellene bare øker. Det kan vi ikke godta.

Verden går også nå mot en global klimakrise. Jeg mener at alle må ta ansvar, men at politikere må ta et særlig ansvar for å ta vare på klimaet vårt. Hver enkelt må bidra til å hindre utviklingen mot en global klimakrise. Det er alles ansvar å sikre at jorda blir et godt sted å leve for barna våre og barna deres igjen.

Hva er dine løsninger?

Vi må ta aktive grep for å løse klimautfordringene, og alle små og store tiltak vil monne. Jeg vil jobbe for utbygging av lyntog og bedre og billigere kollektivtrafikk. Norge må ta sitt ansvar og være en pådriver internasjonalt for at godstransport til andre land skal bli mer miljøvennlig. Vi må verne sårbare områder, og Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli oljefritt.

Jeg er også opptatt av at vi må utvikle næringslivet og industrien på land, og utnytte ressurser og råvarer på en god og miljøvennlig måte. Vi trenger en aktiv og grønn næringspolitikk som skaper mange gode arbeidsplasser. Det er også viktig at vi stiller krav til en bærekraftig og sunn oppdrettsnæring.

Barnetrygden må økes. Slik kan vi sikre at tusenvis av barn i fattige familier slipper å vokse opp i fattigdom. Det eneste anstendige målet vi kan ha som samfunn, er at ingen skal måtte vokse opp i fattigdom.

Vi må øke skattene for de rikeste, øke formueskatten og senke skatten for vanlige arbeidsfolk!

 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter