open menu

Søk organisasjonsfondet

Gode ideer du gjerne skulle ha realisert? Men det koster kanskje penger? SVs organisasjons- og aktivitetsfond gir støtte til prosjekter som kan utvikle og styrke organisasjonen, øke aktivitetsnivået og bedre medlemstilbudet. Søknadsfrist hele året.

 • Fylkeslag, lokallag, utvalg og politisk nettverk i SV sentralt kan søke midler fra fondet.
 • Det kan søkes midler fra fondet hele året. Søknader må være partikontoret i hende senest en uke før gjennomføring av prosjektet.
 • Søknader til fondet skal:
  – oppfylle vilkårene i fondets formål
  – begrunnes
  – være konkrete
  – inneholde budsjett over prosjektet
  – synliggjøre eventuell støtte fra andre bidragsytere
  – inneholde lagets kontonummer, adresse, kontaktperson etc.
 • NB! Søkere som får økonomisk støtte må sende partikontoret kort rapport for prosjektet, samt regnskap over aktiviteten senest en måned etter at prosjektet er gjennomført. Støtte utbetales etter levert regnskap med kopi av bilag.
 • En forutsetning for at man kan få støtte fra fondet flere ganger er at man har avgitt regnskap og kort rapport fra det forrige prosjektet.
 • Alle søknader besvares i løpet av 2 uker etter at de er mottatt på partikontoret med mindre det foreligger særlige årsaker som gjør at dette ikke lar seg gjøre, f.eks i ferietiden.
 • Vi vil også gjerne har bilder og rapporter fra vellykkede arrangementer, slik at vi kan dele dette med andre lokallag.

Retningslinjer organisasjonsfondet 2021

Last ned søknadsskjema:

Søknadsskjema for 2021 i PDF-format

Søknadsskjema for 2021 i Word-format

Last ned rapportskjema:

Rapportskjema for 2021 i PDF-format

Rapportskjema for 2021 i Word-format

Søknad og rapport sendes til:

post@sv.no
Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
Tlf.: 21 93 33 00

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter