open menu

Rogaland SV

Representantskapet

Representantskapet består av ein representant frå kvart lokallag og fylkesstyret. I tillegg møter fylkestingsrepresentantar og stortingsrepresentant. Representantskapet er Rogaland SVs øvste organ mellom årsmøta.

Møtedatoar i 2021: 9. januar, 12. februar, 13. mars, 29. mai, september (dato(ar) ikkje avklart), 13. november. 2022: 8. januar. Møta er på SV-huset i Stavanger med mindre noko anna blir bestemt.

Kontakt fylkesstyret 

Møtedatoar i 2021: 6. januar, 2. februar, 21. februar, 17. mars, 6. april, 6. mai, 8. juni.

Kontakt fylkestingsgruppa

Møtedatoar i fylkestinget:

Vedtektene for Rogaland SV finn du her: Vedtekter – revidert på årsmøtet 2021

Reiserekningsskjema finn du her: Reiseregningsskjema Rogaland 

Adresse:
Postboks 447, 4002 STAVANGER

Telefon:
452 15 729

E-post:
rogaland@sv.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter