open menu

Kva skjer?

Dette skjer i Rogaland SV i 2021:

Årsmøte 13. -14. februar, digitalt

Representantskapsmøte 13. mars, digitalt

Skulering for styremedlemmer i lokallaga 13. april (og kanskje fleire datoar)

Landsmøte 23. -25. april, digitalt

Valkampsamling 29. -30. mai

Representantskapsmøte 29. mai

Valdag 13. september

Representantskapsmøte, september (dato ikkje bestemt)

Folkevaltsamling 2. -3. oktober

Haustkonferanse 30. -31. oktober

Representantskapsmøte 13. november

2022:

Representantskapsmøte 8. januar

Årsmøte 19. -20. februar (dato ikkje endeleg bestemt, kan også bli helga før)

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter