open menu

Ressursbanken

Her finner du nyttige ressurser til arbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Materiellbestilling

Her finner du nettbutikken med profilmateriell og trykket materiell til valkampen som lokallag kan kjøpe.

Her finner du Brandmaster, system for å lage løpesedler, bilder til sosiale medier og bildebank.

Her finner du SVs Flickr med bilder av representanter, kandidater og illustrasjonsbilder.

Søk organisasjonsfondet

Alle lokal- og fylkeslag kan søke om støtte til aktiviteter som øker aktiviteten og bedrer medlemstilbudet i organisasjonen.

Retningslinjer, søknadsskjema og rapportskjema finner du her.

Valg 2021

Hovedsaker

Vi går til valg på å gjøre noe med de to største utfordringene i vår tid: Miljøproblemene og den økende ulikheten. Klikk her for å se landsstyrets vedtak om hovedsaker i valget 2021.

Valgkamphåndboka 2021

Last ned valgkamphåndboka og start planleggingen av årets valgkamp i lokallaget ditt.

Isbading mot klimaendringer

25. februar utfordrer og oppfordrer vi alle lokallag, kandidater, sympatisører og andre til å isbade mot klimaendringer.

Strikkeoppskrift på SV-lue

Vil du strikke din helt egne SV-lue? Her kan du laste ned oppskrift!

Mediearbeid

Last ned talepunkter om hva SV vil i klimapolitikken her.

Hvordan arrangere isbading?

Last ned tips til hvordan du kan gjennomføre isbadingen her

Delebilder og tekst

Her kan du finne delebilder til arrangement og for å utfordre andre lokallag.

Koronakrisen

Digitale løpesedler

Her kan du laste ned digitale løpesedler som kan deles i sosiale medier.

Bilder til sosiale medier

Her kan du laste ned bilder som er relatert til korona-situasjonen.

Krisepakker

Last ned oversikt over krisepakkene og SVs forslag her.

Smittevern på arrangementer

Her kan du laste ned informasjon om smittevern og smittevernsplakater til arrangementer.

Arrangementer

Sosialistisk Venstreparty

Her finner du tips og bildemateriell for å arrangere Sosialistisk Venstreparty

Snømannaksjon

Her kan du finne grafisk materiell og informasjon om SVs snømannaksjon!

Eksempler på aktiviteter i fylkene

Her kan du laste ned eksempler på aktiviteter dere kan avholde i fylkeslaget

Eksempler på aktiviteter i fylkeslag

Smittevern på arrangementer

Her kan du laste ned informasjon om smittevern og smittevernsplakater til arrangementer.

Barselskafé

Inviter foreldre som er i foreldrepremisjon til å diskutere politiske spørsmål som angår dem og deres barn i en hyggelig og uformell setting.

Gate-/torgfest

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gate-/torgfest» og forsidebilde til Facebook.

Huskeliste for mobilisering – Gjelder alle arrangementer!

Her kan du laste ned huskeliste for mobilisering til arrangementer.

Medlemsmøte i SV

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Medlemsmøter i SV» og forsidebilde til Facebook.

Duellmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Duellmøte» og forsidebilder til Facebook.

Folkemøte/åpent møte

Her kan du finne mal for arrangementet «Folkemøte» og forsidebilder til Facebook.

Ut i naturen med SV

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Ut i naturen med SV» og forsidebilder til Facebook.

Gi SV beskjed/innspillsmøte

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Gi SV beskjed» og forsidebilde til Facebook.

Live podcast

Her kan du laste ned mal for arrangementet «Live podcast med Lahlum og Lysbakken» og forsidebilder til Facebook.

Ny i SV-møte

Her kan du laste ned mal for Ny i SV-møte og Facebook-banner.

Organisasjonsarbeid

Her finner dere tips og råd om organisatorisk og politisk arbeid i lokallaget.

Fylkeslagshåndboka

Trykk her for å laste ned SV fylkeslagshåndbok.

 

 

 

 

Lokallagshåndboka

forside_lokallagshåndboka_til nett

Trykk her for å laste ned SVs lokallagshåndbok.

 

 

 

Slå sammen lokallag – en veileder

Her kan du lese mer om hvordan man kan gå fram hvis man skal slå sammen lokallaget med flere lokallag. Dette er særlig relevant for lokallag i kommuner som skal slå seg sammen i 2020. Last ned veilederen her.

Seksuell trakassering og trygge møteplasser

SV skal være en trygg og inkluderende arena for alle medlemmer og tillitsvalgte. Her finner du retningslinjer vedtatt av landsstyret for hvordan vi kan skape et slikt parti ved å forebygge og håndtere situasjoner som måtte oppstå på en god måte.

Møtemanual

Råd, tips og sjekkliste til når du skal arrangere et møte.

Mediehåndbok

Gode råd om hvordan du kan komme på i media, og hva du bør tenke på før og under et intervju.

Still spørsmål til en statsråd!

Lokallag kan foreslå spørsmål som SV kan stille regjeringen enten via «skriftlige spørsmål» eller ved «spørsmål til ordinær spørretime». her kan dere lese mer om hvordan det kan gjøres. 

Slik skriver du en uttalelse

Enkle retningslinjer for hvordan du kan skrive og fremme en uttalelse.

Politikerbesøk

Hvordan bør dere gå fram for å få et mest mulig vellykket besøk fra en sentral politiker?

Hvordan starte nye lag?

Her kan du laste ned tips til hvordan man kan starte nye lokallag.

Mal for lokallagsvedtekter

Er dere et nyoppstartet lag? Eller mangler lokallaget deres egne vedtekter? Her finner dere en mal for vedtekter for lokallag.

Planer 2021

Her finner dere oppdatert årshjul med arrangementer og viktige frister gjennom året, den gjeldende arbeids- og organisasjonsplanen for partiet og et organisasjonskart.

Arbeidsplan 2021

Arbeidsplan 2021

Se mal for arbeids- og organisasjonsplan for fylkes- og lokallag under «Sakspapirmaler».

Sakspapirmaler

Her finner dere maler til sakspapirer og møtedokumenter. Nederst finner dere også en Word-mal dere kan lagre på egen maskin for å ha tilgang til oppsett og skrifttyper.

Forretningsorden

Klikk her for å laste ned mal for forretningsorden til nominasjonsmøter i fylkeslag i Word-format.
Klikk her for å laste ned mal for forretningsorden til nominasjonsmøter i fylkeslag i ODT-format.

Klikk her for å laste ned mal for forretningsorden til nominasjonsmøter i lokallag i Word-format.
Klikk her for å laste ned mal for forretningsorden til nominasjonsmøter i lokallag i ODT-format.

Mal for arbeids- og organisasjonsplan

Denne malen kan hjelpe fylkeslaget eller lokallaget med å utarbeide en plan for arbeidet med klare mål og konkrete tiltak.

For fylkeslag:

Last ned AoP-malen i Word-format eller i ODT-format

For lokallag:

Last ned AoP-malen i Word-format eller i ODT-format

 

 

Mal for årshjul

Lag et eget årshjul for lokal- eller fylkeslaget.
Klikk her for redigerbar PDF.
Klikk her for å laste ned i Word-format

Word-mal

Last ned dokumentmal med SVs grafiske profil til bruk i Microsoft Word.

Klikk her for å laste ned SVs word-mal 2021.

Skolering

Vi tilbyr skolering på de viktigste sakene for SV fram mot valget. Vi tilbyr også organisatorisk skolering for lokallag. Valg av temaer og innholdet i presentasjonene vil bli oppdatert fortløpende.

Skoleringsopplegg

Her finner du politiske og organisatoriske presentasjoner til bruk for skolering i lokallag og fylkeslag.

Verving og medlemmer

Her finner dere tips for verving og god medlemsoppfølging i lokallaget.

Bli fler og mer aktive medlemmer

Ønsker dere å bli flere aktive medlemmer i lokallaget og lære mer om hvordan dere verver nye medlemmer? Vi lærer å jobbe strategisk med hvordan vi kan aktivisere og engasjere flere folk i lokallaget og gir konkrete tips til verving og nyrekruttering. Denne presentasjonen er særlig rettet inn mot skolering av lokallagsstyrer.

Last ned powerpoint-presentasjonen: Bli flere og mer aktive medlemmer!

Vervememer

Nå gjelder det å stå på videre i kampen for mindre forskjeller og et bedre klima! Oppfordre folk til å bli med ved å dele et av disse bildene på din Facebook- eller Instagramkonto.

Aktivisere frivillige i valgkamp

Presentasjon om hvordan rekruttere, aktivisere og følge opp frivillige i valgkamp.

Velkommen til SV-brosjyre

 Last ned vår velkomstbrosjyre til nye medlemmer her.

Vervetips og materiell

Fellesskapet meme NNHer finner dere tips og materiell for vervearbeidet i lokal- og fylkeslaget.

Bruksanvisninger

Her finner dere bruksanvisninger og filmer som forklarer de tekniske løsningene vi bruker i SV.

Brukermanualer til Zoom

Skal du være deltaker på Zoom-møte? Last ned veileder her.

Skal du være møteleder i et Zoom-møte? Last ned veileder her.

GoPlenum

Lær mer om hvordan du du bruker det digitale møtesystemet GoPlenum

Grafiske maler

De fleste filene her må man ha Adobe-programmer for å bruke. Om ingen i laget har disse programmene kan dere kontakte partikontoret. Send mail til henriett.roeed@sv.no med en beskrivelse av hva dere ønsker. Legg ved tekst og eventuelt bilde.

SVs logo, designmanual og fargepalett finner du her. På SVs flickr-konto kan dere laste ned bilder som kan brukes fritt i materiell.

Maler til sosiale medier

Her kan du finne maler i Photoshop-format til å lage delebilder til sosiale medier.

E-postsignaturer

Sjå SVs oppsett for epostsignaturar her

Alternativt statsbudsjett

Alternativt statsbudsjett 2021

Last ned SVs alternative statsbudsjett for 2021 her.

Sosiale medier

Her kan du finne bilder og annet som kan postes i sosiale medier

Facebook-pakken 2020

Facebook-pakken er et utvalg av facebook-bannere og profilbilder tilpasset Facebook til å passe SVs grafiske profil og gjeldende formater.

SV-argument

Rusreformen

Les notat om SVs innstilling til rusreformen her

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter