open menu

Politisk rådgiver for justis (vikariat) (søknadsfrist 15.03.)

SV på Stortinget søker vi vikar for en av våre politiske rådgivere. Hovedarbeidsfelt blir justiskomiteen, men det vil også ligge andre oppgaver til stillingen. Vikariatet løper fra rundt mai 2020 til og med januar 2021.

Rådgiveren får ansvar for vårt arbeid i justiskomiteen, og skal jobbe tett med vår stortingsrepresentant i komiteen. Viktige arbeidsfelt er likestilling og kampen mot vold mot kvinner, mot vold i nære relasjoner, for en bedre kriminalomsorg, for å ivareta menneskerettighetene, et godt rettsvesen og et nært og godt politi. Vi vil også vurdere oppgaver knyttet til andre politikkfelt.

Våre politiske rådgivere liker å jobbe raskt, effektivt og selvstendig. Alle som er ansatt i stortingsgruppen har en svært sentral posisjon i arbeidet med utvikling og gjennomføring av vår politikk, og i arbeidet for at våre stortingsrepresentanter skal kunne ivareta sine verv best mulig.

Arbeidsdagene innebærer både arbeid med politiske saker i partigruppen og i Stortinget, kontakt med miljøer utenfor Stortinget og mediearbeid. Den som får jobb hos oss kjenner norsk politikk godt, er faglig sterk og har gode evner til å sette seg raskt inn i kompliserte saker. Du må trives med høyt tempo og stort ansvar.

Som politisk rådgiver jobber du mye med tekst og fremstilling av budskap. God skriftlig og muntlig formidlingsevne er avgjørende. Vi søker deg vil være med på å øke oppslutning for SVs verdier og standpunkter.

Selv om rådgiveren har hovedansvar for arbeidet med de feltene som ligger til stillingen ved ansettelse, vil andre oppgaver eller arbeid med andre politikkområder også kunne ligge i stillingen.

Relevant utdanning er en fordel. Søkere bør ha erfaring som er nyttig for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et kreativt, spennende og sosialt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser
  • Lønn i henhold til overenskomst mellom HK og AAF. Stillingen innplasseres etter et fastsatt system for godskriving av kompetanse og ansiennitet. Lønnsspenn mellom lønnstrinn 40-57 (For tiden kr 467.634-646.034 i årslønn).

Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Om arbeidsgiveren

For SV er arbeidet for rettferdig fordeling og miljø viktigst. Vår stortingsgruppe består av 11 stortingsrepresentanter, og et gruppesekretariat som skal bidra til at representantene kan gjøre en best mulig jobb.

Søknad og CV sendes via Finn.no innen 15.mars 2020Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter