open menu

Samepolitisk nettverk mener

Du kan lese mer om SVs politikk om samer og nasjonale minoriteter her.

Les vår pressemelding om Jovsset Ánte Sara-saken her.

Les vår pressemelding om Nussir-tillatelsen i Repparfjorden her.

Les vår hoveduttalelse (vedtatt på SVs første samepolitiske konferanse)  her.

Uttalelse om jernbane og reindrift vedtatt av SVs Landsstyre etter forslag fra Samepolitisk nettverk finner du her.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter