open menu

Miljøpolitisk utvalg

Miljøpolitisk utvalg skal bidra til politikkutvikling på dette og andre relevante felt. I perioden er det særlig viktig at utvalget, sammen med faglig utvalg, bidrar inn i diskusjonen rundt Ny grønn deal i tråd med hovedresolusjonene vedtatt på SVs landsmøte 2019.

Miljøpolitisk utvalg har ansvaret for at kontakten med miljøbevegelsen videreutvikles. Utvalget skal også bidra til å utvikle det lokale miljøpolitiske arbeidet i SV, og være pådriver for nettverk og aktiviteter. Utvalget skal bidra i oppfølgingen av SVs plan for klimakutt.

Unni Berge (leder)
Mobil: 94488543
E-post: unnigberge@gmail.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter