open menu

Kvinnepolitisk utvalg

Kvinnepolitisk utvalg har et ansvar for at partiet har en oppdatert og relevant kvinnepolitisk debatt. Kvinnepolitisk utvalg har ansvaret for at kontakten med kvinnebevegelsen videreutvikles.

Kvinnepolitisk utvalg skal holde kontakten med de kvinnepolitiske kontaktpersonene i fylkene og bidra til at samarbeidet dem imellom utvikles. En gang i året skal utvalget invitere til kvinnepolitisk landssamling.

Utvalget skal også være en rådgiver og pådriver for en best mulig feministisk praksis internt i SV.

Ingrid Hødnebø (leder)
Mobil: 90110698
E-post: ingrid_hodnebo@hotmail.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter