open menu

Internasjonalt utvalg

Internasjonalt utvalg har et ansvar for at SV har en oppdatert og relevant utenrikspolitiske debatt. Utvalget har et ansvar for å holde kontakt med viktige likesinnede partier og organisasjoner i andre land og for at erfaringene fra dette samarbeidet gjøres kjent i partiet. Særlig viktig er erfaringene med organisering eller med politiske spørsmål som også blir diskutert i Norge.

Internasjonalt utvalg og sentralstyret/arbeidsutvalget avtaler ei ansvarsfordeling for oppfølginga av samarbeidspartier og nettverk i Norden og Europa.

I Norge har utvalget et ansvar for å bygge nettverk av SV-ere som jobber med, eller er spesielt interessert i, internasjonale spørsmål.  Utvalget har også ansvaret for kontakten med diasporamiljøer knyttet til internasjonale spørsmål.

Gjermund Skaar (leder)
Mobil: 92217700
E-post: gjermund.skaar@gmail.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter