open menu

Helsepolitisk nettverk

SVs helsepolitiske nettverk er et nettverk for SV-medlemmer som er opptatt helsepolitiske spørsmål innenfor områdene helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, psykisk helse- og rustjenester, rusmiddelpolitikk, folkehelsearbeid og legemidler.

SVs helsepolitiske nettverk jobber opp mot SVs helsefraksjon og helsepolitiske talsperson på Stortinget som et rådgivende organ, men skal også bidra til debatt, politikkutvikling, samarbeid med organisasjonene på helsefeltet og synliggjøring av SVs helsepolitikk. 

Sentralt i nettverket er SV-ere som deltar i folkevalgte organer lokalt, regionalt og nasjonalt, og partimedlemmer med særlig interesse for feltet.

Internt fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs medlemmer med interesse for og kompetanse på det helsepolitiske feltet gjennom en lukket Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/258732785401899/

SVs helsepolitiske nettverk er i en oppstartsfase, og er foreløpig organisert med et arbeidsutvalg (AU) på 7 personer:

Janne Grøttumsbråten (kontaktperson)
Mobil: 905 62 300

Ivar Johansen

Inger Brokka de Ruiter

Diane Berbain

Kenneth Arctander Johansen

Kathy Lie

Åse Kristine Heien

SVs helsepolitiske nettverk kan kontaktes på e-post helsepolitisknettverk@sv.no

SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson kan kontaktes på nicholas.wilkinson@stortinget.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter