open menu

Faglig utvalg

Stilt overfor et arbeidsliv i store endringer skal SV videreutvikle en politikk bygd på fellesskapsløsninger for å bekjempe konsentrasjonen av makt og rikdom og for trygghet i arbeidslivet.

Fagbevegelsen vil være en viktig samarbeidspartner, spesielt på områder som berører arbeidsliv, sysselsetting og ulikhet. Fagbevegelsen er også den største demokratiske bevegelsen i Norge. SV skal arbeide for å styrke sin posisjon internt i fagbevegelsen gjennom dialog og aktive tillitsvalgte.

Faglig utvalg skal med utgangspunkt i fylkeskontaktene bidra til å bygge et nettverk som kan styrke SVeres aktivitet i egne fagforeninger og videreutvikle det lokale faglig-politiske samarbeidet.

I perioden er det særlig viktig at faglig utvalg, sammen med miljøpolitisk utvalg, bidrar inn i diskusjonen om SVs nye grønne deal i tråd med hovedresolusjonen vedtatt på SVs landsmøte 2019.

En gang i året, gjerne i sammenheng med andre arrangement, skal utvalget avholde en samling for faglig aktive SV-ere. Arrangementet for 2020 finner du her.

Knut Øygard (leder)
Mobil: 90167667
E-post: koygard@mac.com

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter