open menu

Inkluderingsutvalget

Inkluderingsutvalget skal bidra til å styrke SVs arbeid med inkludering og styrke SVs stilling i de miljøer som er opptatt av dette. Videre skal utvalget bidra til spørsmål om etnisk likestilling, innvandring, antirasisme og flyktning- og asylpolitikk.

Utvalget skal bidra til å følge opp SVs antirasistiske plattform som ble vedtatt på landsmøtet, ved å utarbeide opplegg for intern skolering og debatt samt bidra til politiske initiativ.

Det er et viktig mål for SV å rekruttere og aktivisere flere medlemmer med minoritetsbakgrunn, og å tilrettelegge partiets arbeid bedre for disse medlemmene. Utvalget skal være en ressurs for, og ta initiativ som fremmer, dette arbeidet.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter