open menu

Sentralstyret

Sentralstyret leder partiet mellom landsstyremøtene. Det velges av landsmøtet for to år av gangen, og består av leder, to nestledere, partisekretær, AU-medlem, parlamentarisk leder, SU-leder og fem øvrige medlemmer.

Spørsmål og henvendelser om sentralstyrets arbeid kan rettes til Endre Flatmo (47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no )

Medlemmer

Uttalelser

Sentralstyrets møter 2021

Mandag 4. januar
Mandag 25. januar
Mandag 15. februar
Tirsdag 9. mars
Mandag 22. mars
Mandag 12. april
Mandag 3. mai
Mandag 24. mai
Mandag 14. juni 

Sentralstyret vil i tillegg møtes etter behov. Møtene varer fra 15.15-18.00. Møtene er lukket for pressen.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter