open menu

Uttalelser

Her finner du uttalelser vedtatt i SVs landsstyre.

2021

20.mars: Nei til amerikanske bombefly på norsk jord

20.mars: Forsvar folkeretten, heime og ute

17. jan: Eksperimentet regionreformen må avsluttes så raskt som mulig

2020

4. nov: Langtidsplan forsvarssektoren 2021-2024

19. sep: Regjeringa må forsvare seriøsitetsmodellene i arbeidslivet mot ESA

19. sep: Nyvalg nødvendig i Hviterussland

18. sep: SV støtter vekterstreiken

7. jun: Norge må ta avstand fra Trump og rasismen i USA – og feie for egen dør

7. jun: Kvinneperspektiv i koronakommisjonen

7. jun: EU vil tvinge Norge til å subsidiere kryptovaluta

7. jun: Naturen treng eit sterkare vern mot vindkraftutbygging

7. jun: SV krever øyeblikkelig handling for demokrati og menneskerettigheter i Hongkong

7. jun: Vi må møte krisen med sterkere fellesskap

7. jun: Annektering av Vestbredden kan ikke aksepteres

19. jan: SV krever satsing på psykisk helse og tiltak mot selvmord

19. jan: Vi trenger en norsk menneskerettighetslov for næringslivet

19. jan: Ny norsk Iran-politikk

2019

23. nov: Skatteinnkrevjing bør framleis vera ei kommunal oppgåve

23. nov: Mer kraft til lokalsamfunn

23. nov: Auka løyvingar til ferje- og hurtigbåtfylka

23. nov: Aldri mer novemberpogromene

28. sep: Norge må reagere på Kinas menneskerettighetsbrudd

28. sep: Ja til nasjonal kontroll over energipolitikken

28. sep: SV krever sterkere vern av naturen i utbygde vassdrag

28. sep: SV gir full støtte til de jernbane-ansattes politiske streik mot EUs 4. jernbanepakke

28. sep: Reindrifta og Nord-Norgebanen

28. sep: Ja til bosetting av særlig sårbare flyktninger

26. mai: Cruiseturisme – fra fritt frem til lokal verdiskaping og klimakutt

26. mai: Et Europa uten fascisme og rasisme

26. mai: Infrastruktur for framtida – vi løfter i lag

26. mai: Kultur der folk bor – bygg den kulturelle grunnmuren

26. mai: Ny finansieringsordning for kollektivtransporten

26. mai: Stans raseringen av Nord universitet

26. mai: Til kamp mot nåtidens husmannslov

26. mai: Vindkraft og naturinngrep

28. mars: Nødvendige klimaprotester

20. januar: SV avviser EUs angrep på det kommunale sjølstyret

20. januar: Rettferdig opprør mot dei rike sin president

2018

24. november: Bekjempelse av vold og overgrep styrkes, ikke svekkes 

24. november: Natur- og miljøinteressene må sikrast i dei nye fylka

24. november: SV krever uavhengig granskning av menneskerettighetsbrudd i Nicaragua

24. november: Solidaritet med homofile i Tanzania

24. november: Meningsfylt fritidstilbud for alle unge

22. september: Feminisme – mer frihet for alle

3. juni: SV krever sterkere norsk engasjement mot krisa i Venezuela

3. juni: SV tar avstand fra rasisme mot rom

3. juni: EU utfordrer norsk samferdsel – SV tar kampen

3. juni: Aksjon for likelønn

3. juni: Alle fortener digitale læremiddel på nynorsk

14. april: Endring av rettshjelpsloven må skje nå!

14. april: Fosforkrisen krever handling!

14. april: Fra ACER-motstand til EØS kamp

14. april: Israels seneste voldsbruk i Gaza må granskes og blokaden må oppheves

14. april: Opovassdraget, nei til uthuling av vassdragsvernet

14. april: SV vil innføre aldersgrense på omskjæring av gutter

21. januar: Vi ønsker en ny tid velkommen

21. januar: Regjeringa løper Israels ærend

21. januar: Norge må slutte å jatte med Donald Trump

21. januar: Velferdsstat og arbeidsmiljøloven i fare med ny regjering

2017

12. november: SVs landsstyre går imot norsk tilknytning til ACER

22. september: Demokratiet i Spania må respekteres

21. mai: Uten arbeideren stanser Norge – hvordan sikre læreplass til alle

21. mai: Atomvåpen må forbys

21. mai: Nazister marsjerer i Østfold

21. mai: Nei til amerikansk base på Værnes

21. mai: Om tigging og prostitusjon

21. mai: Stans forfølgelsen av homofile i Tsjestjenia

21. jan: EØS-avtalen må erstattes av en ordinær handelsavtale

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter