open menu

Landsstyret

Landsstyret er SVs høyeste beslutningsorgan i tiden mellom landsmøtene. Landsstyret består av 19 medlemmer valgt av fylkene, seks medlemmer direkte valgt av landsmøtet, og de faste medlemmene av sentralstyret.

Landsstyret møtes ca. fem ganger i året for å håndtere aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål. Blant landsstyrets oppgaver er å vedta SVs budsjett, og å sette ned SVs faste politiske utvalg. Landsstyret vedtar politiske uttalelser som er SVs høyeste vedtatte politikk utenom landsmøtevedtak.

Møtene avholdes vanligvis i Oslo.

Spørsmål eller henvendelser knyttet til arbeidet i SVs landsstyre kan rettes til Endre Flatmo (mobil 47 66 14 15 eller endre.flatmo@sv.no)

Medlemmer

Uttalelser

Andre vedtak

Landsstyrets møter 2021:

Lørdag 16. januar og søndag 17. januar 2021

Fredag 19. mars og lørdag 20. mars 2021

Torsdag 22. april 2021

Lørdag 5. juni og søndag 6. juni

Lørdag 25. september

Lørdag 20. november og søndag 21. november

Fredag 14. januar og lørdag 15. januar (2022)

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter