open menu

Til kamp for likestillingen!

Barne og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen varsler at likestillingsdebatten blir viktig for SV i årets valgkamp.

Stemmerettsjubileet og likestilling var rammen for Inga Marte Thorkildsens tale til landsmøtet. SVs nestleder startet med en hyllest til de kvinnelige pionerene.

– Kvinners stemmerett er det viktigste som har skjedd i Norge de siste hundre årene. Ikke noe over, ikke noe ved siden. Glem oljen! Med kvinners stemmerett, makt og innflytelse har Norge endret karakter. Vi har vært gjennom en frigjøringsprosess som stiller unionsoppløsningen fra Sverige i skyggen, sa Thorkildsen.

Hun har ledet arbeidet med nytt arbeidsprogram, og understreket at det er et feministisk program som vil føre frigjøringsprosjektet videre. Thorkildsen tok også et oppgjør med høyresidens kritikk av hennes utspill om deltidsarbeidende kvinner.

– I vårt samfunn er det mer lønnsomt å jobbe ute enn å jobbe hjemme. Det handler ikke om hvem som elsker sine barn mest, men å få samfunnet til å gå rundt. Vår velferd og velstand er bygd på at kvinner deltar i arbeidsliv og samfunnsliv, sa en engasjert Thorkildsen.

Løsninger på framtidas utfordringer

Thorkildsen presenterte et program som skal møte de nasjonale og globale utfordringene vi står overfor i dag. En grønn transportrevolusjon og boliger til alle står øverst på SVs nasjonale dagsorden de neste tiårene.

– I løpet av 16 år skal vi bli én million flere mennesker, samtidig som vi skal slippe ut mindre CO2. Skal vi klare det vil Norge trenge en storsatsing på tog- og kollektivtransport og på nye boliger, også boliger for ungdom uten rike foreldre. Det vil være et enormt behov for SV-politikk de neste 16 årene, forklarte Thorkildsen.

De to andre hovedsakene er skole og arbeidsliv. Thorkildsen lover at SV vil kjempe for en offentlig fellesskole, flere og bedre lærere og et trygt arbeidsliv for alle.

Avslutningsvis oppfordret hun landsmøtet og SV til å gå for en tredje valgseier og tenke som Pippi Langstrømpe:

– Det har jeg aldri prøvd før – Så det klarer jeg helt sikkert

 

Les hele Inga Marte Thorkildsens tale.

Følg Inga Marte på Facebook

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter