open menu

Lover fornyelse av SV og Norge

– Når vi nå skal fornye SV skal vi ta med oss det beste i vår tradisjon: Miljø og rettferdighet. Det er den røde tråd i alt SV står for, sa Audun Lysbakken, i sin tale til partiets landsmøte på søndag.

 

– Solidaritet er vår oppskrift på det gode samfunn. Å styrke solidariteten i dag betyr å sette miljø og rettferdighet først. Når vi nå skal fornye SV skal vi ta med oss det beste i vår tradisjon: Miljø og rettferdighet. Det er den røde tråd i alt SV står for. I alt vi kjemper for. I alt vi tror på, sa nyvalgt SV-leder Audun Lysbakken.

Fornying av Norge

– Oljeindustrien støvsuger nå landet for arbeidskraft og investeringer som andre næringer kunne trengt. En større del av våre felles krefter og ressurser må brukes til å utvikle teknologi, industri og næringer som vi kan leve av i framtiden. Hvis vi skal gå først i en slik fornying av Norge, så må vi også fornye oss selv. Altfor ofte blir miljødebatten en øvelse i moralisme. Vi må liksom ha det litt vondere for å redde miljøet, sa Lysbakken.

– Lavutslippssamfunnet er et samfunn hvor vi kommer til å fryse, være arbeidsløse og spise nedfallsfrukt. Det kan jo ikke bli sånn.

– I stedet kommer det til å være et samfunn hvor lyntog reduserer reisetider, hvor ny infrastruktur binder Nord- og Sør-Norge sammen, hvor folk slipper å sitte i kø i de store byene, hvor det er utviklet nye industriarbeidsplasser, hvor vi bor i smarte hus som gir mer varme til lavere pris, hvor vi er verdensledende i innovasjon og forskning. I fornyingen av Norge henger miljø- , nærings- og kunnskapspolitikk derfor nært sammen, sa han videre.

– Men det hele forutsetter altså at vi begynner fornyingen nå. Noen tror vi kan være verdensmester i klima, uten å være norgesmester. Det går ikke. SV er for å investere i klimakutt i utlandet. Men det er tre grunner til at vi også må kutte på hjemmebane. For det første vil det hjelpe oss i gang med omstillingen som kan gi oss arbeidsplasser og inntekter i framtiden. For det andre er det bare kutt i rike land som kan utvikle den dyre, men nødvendige teknologien verden trenger for å stoppe klimaendringene. Og for det tredje har vi ingen troverdighet som pådriver for en internasjonal klimaavtale hvis våre egne utslipp øker.

Krisen i Europa

Fra arbeidet med å løse klimakrisen gikk SVs nye leder over til den økonomiske krisen som nå rammer Europa.

– Det er høyrepolitikk som har skapt krisen. Markedene, bankene og børsene har fått for mye makt. Det er ikke for mye velferd eller for mange fagforeninger som tynger Europa. Det er en tøylesløs kapitalisme som er problemet, sa Lysbakken til stor applaus fra salen.

– Vi må vinne kampen mot løsarbeidersamfunnet. En viktig del av fornyelsen av SV er å gi arbeidslivet enda mer oppmerksomhet. Det skal vi gjøre fordi utviklingen der avgjør hva slags framtid svært mange enkeltmennesker og familier skal ha i dette landet. Det avgjør om vi lykkes eller mislykkes i kampen mot forskjeller og for solidaritet og tillit.

– Derfor skal vi også styrke vårt samarbeid med fagbevegelsen. Jeg inviterer alle deler av norsk fagbevegelse til tettere dialog og samarbeid med SV.

Helse velferd, feminisme

– I februar i fjor døde min elskede farmor. Jeg mistet min far da jeg var seksten, og i årene etter knyttet farmor og jeg ekstra sterke bånd. Hun rakk akkurat å oppleve å bli oldemor. Mens farmor var syk var min lille datter Aurora og jeg stadig på besøk på sykehuset. Når vi satt der sammen, en gammel dame ved slutten av livet og en liten jente ved begynnelsen, så så vi oss tilbake. Og vi så framover. Farmor var den eneste jenten i Kristiansund som tok artium. Men studere fikk hun ikke. Det nærmeste hun kom var å hente klesvasken til sin bror på studenthybelen. Mange veier var sperret for farmor. Fordi hun var kvinne. De veiene er åpne for Aurora. Jeg er stolt over å være valgt til leder i Norges eneste feministiske parti. I regjering har SV bidratt til en radikalisert likestillingspolitikk. En arbeidslivspolitikk som legger vekt på å styrke kvinners rettigheter i arbeidslivet, og en familiepolitikk som legger opp til at menn skal ta mer ansvar hjemme, sa Lysbakken.

Bredt parti

Den nyvalgte partilederen ønsket også å gjøre partiet breiere:

– Jeg vil at SV skal bli et sosialistisk folkeparti. Jeg foreslår ikke at vi skal skifte navn. Jeg foreslår at vi skal bli et sosialistisk folkeparti. I stand til å gå i dialog med flere mennesker enn i dag, i stand til å bygge breiere allianser enn i dag, i stand til å erobre nytt rom i flere debatter enn i dag. En viktig del av denne fornyelsen er å bli et viktigere parti i helse- og omsorgspolitikken.

– I løpet av det siste året har jeg både sittet ved en sengekant i det et liv tok slutt, og vært på en fødestue og sett et nytt bli til. På sånne dager er vi på vårt mest sårbare, og er aller mest avhengig av fellesskapets hjelp. For meg står jordmoren på helsestasjonen, damene på fødeavdelingen på Ullevål, pleierne som var rundt oss i farmor sine siste uker det beste og tryggeste ved det samfunnet vi har skapt her i landet. Vi må stå vakt om helsevesenet, så ikke markedslogikk og kommersialisering får ødelegge det. Men vi må også forandre det, sa Lysbakken.

Asyl

Asylsøkeres rettigheter har alltid vært viktig for SV:

– Nathan er snart syv år. Han bor i Arna i Bergen. Han går på skole, heier på Brann og er sammen med vennene sine. Han har bodd i Bergen hele livet. Han er akkurat som andre norske barn. Bortsett fra at han ikke får lov til å være norsk. Familien til Nathan kommer egentlig fra Etiopia. 15.mars trer Norges returavtale med Etiopia i kraft. Nathan og andre barn som har bodd årevis i Norge risikerer å bli rykket opp med roten, miste tryggheten og bli sendt til noe de aldri har kjent. Nathan har aldri vært i Etiopia.

– SV er tilhengere av at folk som ikke trenger beskyttelse og derfor får avslag på sine asylsøknader skal reise hjem. Men hensynet til barns beste må gå foran hensynet til innvandringspolitikk. Når regjeringen nå har laget en returavtale med Etiopia, der mange av foreldrene til disse barna kommer ifra, er det avgjørende at vi nå raskt får på plass nye regler for lengeværende barn. Barn som har vært lenge i Norge, som hører hjemme i Norge, og som har fått et liv og tilknytning til Norge – må få opphold og en trygg framtid her i landet, sa Audun Lysbakken til stor applaus.

 

Les hele Audun Lysbakkens tale her.

Du kan også se talen på video her.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter