open menu

Camilla S Eidsvold på topp for Viken SV

Nominasjonskomiteen har nå lagt fram sin innstilling på liste til fylkestingsvalget 2019. Nominasjonsmøtet vil bli avholdt 17. november.

NOMINASJONKOMITEENS INNSTILLING FOR VIKEN SV

Nominasjonskomiteen har nå lagt fram sin innstilling på liste til fylkestingsvalget 2019. Nominasjonsmøtet vil bli avholdt 17. november.

Redegjørelse for nominasjonskomiteens arbeid og prinsipper for innstilling på fylkestingslista til Viken SV

Nominasjonskomiteen til Viken fylkestingsliste har bestått av 2 representanter fra hvert av de nåværende fylkeslag samt 1 representant fra hvert av fylkenes SU lag. Nominasjonskomiteen ble valgt på Akershus, Østfold og Buskeruds felles årsmøte i mars 2018.
Nominasjonskomiteen har lagt følgende prinsipper til grunn for arbeidet med fylkestingslista.

  • Hensyn som skal ivaretas skal være i henhold til mandat fra felles årsmøte.
  • De tre nåværende fylkene skal være tilnærmet likt representert og vurderes som jevnbyrdige.
  • Det skal være annenhver kvinne og mann på lista så godt det lar seg gjøre.
  • De første seks representantene på lista skal ha to kandidater fra hvert fylkeslag.
  • Etter at de tre øverste er plassert med en fra hvert fylke skal rekkefølgen for de neste tre plassene snus. Deretter følges prinsippet om en fra hvert fylke på hver tredje plass så langt det lar seg gjøre.

Nominasjonskomiteen har etter innspill fra lokallag og medlemmer valgt å intervjue fire fra hvert fylke som potensielle toppkandidater, hvorav en fra hvert SU lag. De øvrige har blitt vurdert fylkesvis av fylkenes representanter i nominasjonskomiteen.

I løpet av intervjurundene har vi tilstrebet å kartlegge kandidatenes ambisjoner, erfaring, politisk ståsted og personlige egenskaper.
Intervjurundene har vist oss at vi har utrolig mange flotte kandidater. Vi har vektlagt en spredning i kompetanse, erfaring, alder, kjønn og interessefelt når vi har gjort vår innstilling.
På bakgrunn av disse hensyn mener nominasjonskomiteen at vi har kommet fram til en svært god innstilling, og håper denne kan vedtas av nominasjonsmøtet.

Nominasjonskomiteens innstilling er enstemmig.

 

Kort presentasjon av våre toppkandidater:

1. Camilla Sørensen Eidsvold
Jeg er ei engasjert, kreativ og glad dame, bosatt i Fredrikstad. Ei fembarnsmamma, som har vært i politikken i mange år både i kommune og fylke. Jeg er utdannet blomsterdekoratør og servitør og statsviter. Jeg er for tiden ansatt som demokratiutvikler i Fredrikstad Kommune. Jeg er glad i mennesker, er veldig sosial, og er glad i den gode samtale. Jeg er kjent for å snakke fra levern.

2. Balder Alvær Olafsen
Jeg studerer samfunnsøkonomi ved universitetet i Oslo og har jobbet som vikar lærer på Vøyenenga skole i Bærum. Jeg har lang erfaring fra både Sosialistisk Ungdom og nå også i SV. Jeg er fagpolitisk leder i SU og sitter i sentralstyret. I tillegg er jeg leder av Bærum SV og sitter Fagforbundets arbeidsutvalg for tannhelse. Jeg er opptatt av at alle skal ha mulighet til å lykkes uansett størrelse på lommeboken til foreldrene. Da må de unge blir møtte på en god måte, og vi må stase på en god skole og ta psykisk helse på alvor. Jeg kommer til å jobbe hardt for at det skal bli lettere å reise klimavennlig med god kollektivtransport. Jeg har stor arbeidskapasitet og vil være en stemme for mange som er viktig, blant annet i skolepolitikken i Viken SV.

3. Tonje Benedikte Kopstad
Jeg er biologilærer og jobber nå som personalsjef i Gol kommune. Jeg er vokst opp i Bærum, er gift og mor til to gutter som nå går i grunnskolen. Vi er en flerkulturell familie. Jeg er opptatt av at vi i Viken skal videreutvikle våre videregående skoler ved å legge mer vekt på elevenes læring og mindre vekt på prestasjoner. Jeg synes det er avgjørende at elevene i Viken skal ha gode videregående skoler tilgjengelig, uten å måtte reise langt. Jeg brenner for en grønn næringsutvikling i region Viken. I Viken finnes det en potensiell gullgruve i form av verdensledende kompetansemiljøer og industri. I tillegg har vi et ressursgrunnlag, som kan gjøre regionen til en internasjonal foregangsregion for utvikling av ny miljøteknologi.

4. Sadi Emeci
Jeg er ungdomsarbeider og kulturarbeider i Drammen Kommune. Jeg kommer opprinnelig fra Tyrkia, og jeg tror jeg er den politikeren i Buskerud med størst kontaktnett. Jeg har vært bystyrerepresentant i 16 år i Drammen Bystyre. Jeg er 2.vara til stortinget og 2.vara til fylkestinget i Buskerud. Mine store politiske fanesaker er barn- og unges oppvekstsvilkår, fattigdomsbekjempelse, integrering og kultur. Jeg forsøker å være en annerledes politiker, jovial og ærlig.

5. Ruth Birkeland
Jeg er lærer ved Eidsvoll videregående skole, og har også erfaring fra ungdomsskole. Min første jobb var kjemiingeniør ved Sauda smelteverk. Jeg har sittet i fylkestinget i Akershus i to perioder, den andre perioden som gruppeleder. Som gruppeleder arbeidet jeg mye med samferdselspolitikk. Jeg var en konstruktiv fylkespolitiker som fikk gjennomslag for viktige SV-saker i opposisjon. Sitter nå i hovedutvalg for næring/plan/miljø i Eidsvoll. Har erfaring fra kommunestyre, administrasjonsutvalget og formannskap. Kjenner nå på at jeg gjerne kan jobbe mer med fylkespolitikk.

6. Åsmund Møll Frengstad
Jeg studerte produktutvikling (M.Sc. Maskin ingeniør) ved NMBU. Ved siden av studien har jeg vært engasjert i idrett og miljø bevegelsen og kjempet for et bedre Østfold gjennom fylkespolitikken i Østfold og lokalpolitikken i Moss. I løpet av studie tiden stiftet jeg selskapet Meshcrafts som lever løsninger for elbilladning og energistyring. En av mine visjoner er skape ny bærekraftig industri som løfter Viken til nye høyder.

 

Hel lista:

  Navn Lokallag Alder Yrke
1 Camilla Sørensen Eidsvold Fredrikstad 54 Demokratiutvikler
2 Balder Alvær Olafsen Bærum 20 Student
3 Tonje Benedikte Kopstad Gol 47 Personalsjef
4 Sadi Emeci Drammen 51 Ungdomsarbeider
5 Ruth Birkeland Eidsvoll 64 Lærer
6 Åsmund Møll Frengstad Moss 33 Direktør
7 Live Solhaug Ås/SU 19 Student
8 Audun Hammer Hovda Ringerike/SU 19 Student
9 Rannveig Kvifte Andresen Ski 51 Daglig leder
10 Gernot Ernst Kongsberg 54 Lege
11 Margaretha Jansen Brovold Askim 67 HMS-koordinator
12 Sahar Madahian Drammen 48 Prosjektleder
13 Leon Nathaniel Stellander Moss/SU 19 Student
14 Brit Østby Fredriksen Frogn 67  Systemkonsulent
15 Asbjørn Grønland Askim 59 Miljøterapeut
16 Beate  Føli Hole 29 Lærer
17 Frode Åkenes-Johnsen Skedsmo 56 Grafisk designer
18 Anett Helen Evensen Fredrikstad 38 Kulturarbeider
19 Aihan Fatah Jaf Lier 51 Jurist
20 Anita Malmer Solli Bærum 46 Arkitekt
21 Fritjof Dahlen Halden 58 Lektor
22 Rita Skinstad Bermingrud Øvre Eiker 41 Sosionom
23 Knut Merox Iversen Ås 44 Ufør
24 Monica Skeide Glad Moss 51 Sosionom
25 Erik Hauge Nore og Uvdal 62 Produksjonsarbeider
26 Thyra Aisha Græsdal Vestby 42 Ufør
27 Abdulitsr Shwany Fredrikstad 57 Miljøterapeut
28 Helene Pettersen Sveen Røyken 32 Universitetslektor
29 Roger Kristensen Eidsvoll 39 Driftssjef
30 Anne Aga Rygge 45 Pedagogisk leder
31 Kenneth Sørum Bekkemoen Hole 29
32 Claudia Behrens Nesodden 52
33 Karl Inggard Sæther Skiptvedt/SU 18
34 Ellen Margrethe Stabursvik Hemsedal 44
35 Mahmod Ahmad Ullensaker 39
36 Silje Louise Waters Fredrikstad 29
37 Martin Berthelsen Hurum 69
38 Anne Tove Græsdal Våge Ås/SU 19
39 Lars Andreassen Fredrikstad 39
40 Toril Mesna Kongsberg 69
41 Johan Ludvig Brattås Vestby 47
42 Britt Wernberg Øyen Moss 51
43 Parviz salimi Ringerike 44
44 Lene Haanshus Rælingen 66
45 Espen Christer Ness Endal Spydberg 41
46 Lena Reitan Nedre Eiker 36
47 Bård Hogstad Ski 51
48 Hedda Bruncell Moss/SU 19
49 Øyvind Selnes Røyken 46
50 Mari Ann Berg Oppegård 58
51 Bård Arild Sørum Hobøl 50
52 Kaja Elene Klunderud Øvre Eiker 30
53 Kjell Carlson Hovde Enebakk 74
54 Vian Hamalaawa Fredrikstad 42
55 Sigmund Ruud Lier 62
56 Janne Grøttumsbråten Asker 50
57 Terje Turøy Moss 61
58 Anne Berit Tuft Ringerike 64
59 Christian Boye Ruud-Venneraasen Lørenskog 31
60 Else Kristine Gustavsen Sarpsborg 54
61 Gotfred Rygh Modum 68
62 Marianne Vikdal Asker 51
63 Øyvind Tandberg-Hansen Moss 55
64 Åse Lund Drammen 36
65 Kåre Homble Nannestad 73
66 Parwa Yahya Ahmad Fredrikstad 28
67 Jan Erland Asbjørnhus Ringerike 20
68 Sylvi Ofstad Samstag Frogn
69 Othelie Brødholt Hobøl/SU 18
70 Kim Runar Gjelstenli Nes 42
71 Gine Francine Røsnes Moss/SU 18
72 Erlend Ødegård Kåseref Ringerike 18
73 Margaret Gundersen Sørum
74 Anne-Karin Ødegården Enebakk 60
75 Anneli Drevdal Lier 19
76 Fredrik Myran Wisnes Lørenskog 36
77 Gro Hansen Fredrikstad 67
78 Tori Snerte Hemsedal 47
79 Kjell Meek Vestby 63
80 Amalie Widerberg Oppegård 24
81 Victoria Charlotte Horne Moss 27
82 Anders Nordmo Røyken 40
83 Anne Jordhus-Lier Aurskog-Høland 40
84 Marit Røyne Nittedal 51
85 Åse Heien Spydeberg 42
86 Britt Riise Hurum 67
87 Halvor Ekeland Ås 22
88 Bernt Leon Hellesø Røyken 51
89 Anne-Marie Gisholt Fet 67
90 Lill Harriet Johansen Rygge 39
91 Rune Kjeldsen Drammen 63
92 May Elisabeth Hansen Moss 65
93 Gjermund Skaar Bærum 40

Del dette