open menu

Krig er forakt for liv, fred er å skape

SVs hovedkrav for å ville gå i regjering uansett når og med hvem er helt klar: Norge sier nei til
Atomvåpen nå og i all fremtid!

Appell holdt av Camilla S. Eidsvold på markering mot Trident Juncture i Fredrikstad 20.10.2018

«Krig er forakt for liv, fred er å skape.»

Dette skrev Nordahl Grieg i mellomkrigstiden og noen år etter lå Europa i ruiner.
Fire år etter freden i 1945 ble NATO dannet. Fiender ble allierte og venner fiender.
Så startet kappløpet om å være størst og sterkest. «Hvem har flest våpen og atomvåpen, hvem
har flest soldater?»

Jeg var barn og ungdom under den kalde krigen, hvor frykt for krig var en del av hverdagens
propaganda. Så klarte vi gjennom dialog, demokratiutvikling og møte mellom mennesker å bli enig
om og ruste ned.
Nå ser vi igjen at kappløpet og frontene mellom øst og vest skjerpes.
Vi er i dag formet av hva NATO og USA ønsker. Vi er ikke lenger en fredsnasjon som legger vekt
på humanitær hjelp og bistand.

Vi har godtatt amerikansk militærbase og snakker t.o.m. Om en amerikansk flybase på Rygge!
I disse dager ruller det tusenvis av militært materiell, fly, soldater og hangarskip, i, over land og
langs vår kyst. 50.000 soldater fra 29 land. NATO øvelsen Trident Juncture er i gang!
Dette øker spenningen mot Russland og gjøre Norge mer utrygt.
Vi blir mer og mer en lekeplass og arena for at USA skal vise frem den globale rekkeviddene av
det amerikanske arsenalet. Norges forsvar er sterkt svekket og vi er mer og mer avhengig av
militær støtte fra USA.
Dette ønsker ikke SV!

Vi ønsker en sterk Nordisk forsvarsallianse og ønsker å styrke vårt eget landforsvar, sjøforsvar og
luftforsvar. Vi ønsker ikke å være medlem av NATO.
Klimaendringene i nord gjør nordområdene viktigere og også potensielt mer konfliktfylte.
Vi må blant annet pga av dette videreutvikle et godt samarbeid med Russland og våre andre
naboland. Vi må motarbeide militær opprustning og fremme fredelig sameksistens, styrke
demokratiet og snu den negative utviklingen for menneskerettigheter i Russland.
Vi gjør ikke dette med denne militærøvelsen. Vi gjør det motsatte!
Tenk hvis vi hadde brukt bare 10% av militærbudsjettet og kjøp av nye G-35 for 270 milliarder
kroner til nedrustning, fredsarbeid og Dialog og tatt kampen mot den største felles utfordringen
menneskeheten har står ovenfor: Klimaendringene.
I 1980 årene var kampen mot Atomvåpen den viktigste. I 1980 årene gikk vi Fredsmarsjer i
Moskva, Paris og i Norge. I dag er Atomtrusselen større enn noen gang!

Og hva gjør Norge?????

SVs hovedkrav for å ville gå i regjering uansett når og med hvem er helt klar: Norge sier nei til
Atomvåpen nå og i all fremtid!

«Stilt går granatenes glidende bånd,
Stans dere drift mot død
Stans dem med ånd»
Camilla S. Eidsvold
20.10.2018

Del dette