open menu

Bolig å bo i, ikke spekulere i

SVs forslag til tiltak er bygget på at bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i.
Det vil kreve mange tiltak over mange år for å skape et balansert boligmarked, felles for dem er at det krever aktive, offensive politikere som ikke lar markedet og utbyggerne få styre alt.

De siste åra har vist oss at markedet aleine ikke er i stand til å regulere seg og hittil har det vært vist liten politisk vilje til å gripe inn. Det er på tide at pinglete lokalpolitikere tar grep, det er på tide at markedsliberalismen i boligmarkedet settes på pause, det er på tide med konkrete, politiske virkemidler for å motvirke prisgalskapen.

For SV er Husbanken en del av løsninga. Vi må bruke Husbanken som det strategiske virkemiddelet det var ment å være. Samtidig må lokalpolitikere være mer offensive i reguleringssaker og ikke bare legge seg flate for pengesterke utbyggere, men stille krav til utbyggerne også i forhold til pris og størrelse på boligene som bygges.

Ved å gi Husbanken økte midler kan man for eksempel gjøre det mulig for kommunene å gå inn å finansiere deler av byggeprosjekter. På den måten kan kommunene sørge for at en fast del av prosjektene består av små, rimelige leiligheter for enslige, unge og folk i etableringsfasen. Det gjøres i andre land, hvorfor ikke i Norge?

SV vil etablere et offentlig boligbyggeselskap for at det offentlig skal ta større ansvar og risiko for å bygge boliger til en billig penge.

Kommunene må også settes i stand til å kjøpe og bygge flere boliger for utleie. I dag er systemet rigga for spekulasjon og leietakerne møter et marked som er på utleiernes premisser. Med kommunale utleieselskaper får vi profesjonelle utleiere og en mulighet til å regulere prisene for utleieboliger.

SV foreslår også at Husbanken kan gå inn som medeier i boliger tilsvarende egenkapitalkravet for dem som ikke kommer inn i boligmarkedet, men kan betjene et lån. Det er mange med vanlige inntekter som er i stand til å betjene boliglån, men som ikke får lån på grunn av egenkapitalkravet. Medeierforslaget vårt vil hjelpe disse inn på boligmarkedet.

Samtidig må vi se på skattesystemet. SV vil senke skatten på inntekt for de med middels og lav inntekt og øke skatten på sekundærbolig, for å motvirke spekulasjon. Sånn som skattesystemet er rigget i dag er det mer lønnsomt å investere i boligmarkedet enn i nye arbeidsplasser. Det er ikke bra verken for de som vil inn på boligmarkedet eller for utviklinga av norske arbeidsplasser og norsk industri.

Utfordringene i boligmarkedet løses ikke av markedet. Det har de siste tiåra vist oss. Derfor må vi som er politikere på banen og komme med konkrete, offensive tiltak for å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig.

Det vil kreve mange tiltak over mange år for å skape et balansert boligmarked, felles for dem er at det krever aktive, offensive politikere som ikke lar markedet og utbyggerne få styre alt.

SVs forslag til tiltak er bygget på at bolig skal være noe man bor i, ikke noe man spekulerer i.

 

Leif Christensen
Leder, Østfold SV

Del dette