open menu

Østfold SV sier nei til fergefri Oslofjordforbindelse

For Østfold SV er natur viktigere enn biltrafikk. Vi ønsker å bevare Jeløya, Ryggelandskapet og Larkollen slik det er i dag, ikke ødelegge disse områdene med bro eller tunnel og økt biltrafikk.
Østfold SV utfordrer Høyres, Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets fylkesorganisasjoner til å ta standpunkt nå!

Østfold SV tar et klart standpunkt mot bro eller tunnel som forbindelse over Oslofjorden mellom Vestfold og Østfold.
Alternativene som er framkommet i KVU-arbeidet vil føre til store inngrep i vernede områder i vår region. Innslagspunktene vil berøre kulturlandskap, rekreasjonsområder og boligområder for mange innbyggere. Dette ønsker ikke Østfold SV.
Vi forutsetter at arbeidet med ny trafikkløsning for Riksveg 19 gjennom Moss fortsetter og at det kommer en god løsning for trafikk til og fra fergeleiet i Moss.
Vi forutsetter også at det i neste konsesjonsrunde stilles sterkere krav til mer miljøvennlige ferjer.
For Østfold SV er natur viktigere enn biltrafikk. Vi ønsker å bevare Jeløya, Ryggelandskapet og Larkollen slik det er i dag, ikke ødelegge disse områdene med bro eller tunnel og økt biltrafikk.
Østfold SV utfordrer Høyres, Fremskrittspartiets og Arbeiderpartiets fylkesorganisasjoner til å ta standpunkt nå!
Uansett hvilken korridor KVUen lander på vil det føre til store inngrep i vår natur. Det er på tide at innbyggerne i Østfold får vite hva disse partiene mener – er biltrafikk eller natur viktigst?

For Østfold SV
Leif Christensen              May Hansen
Leder                                   Fylkestingsrepresentant

Pressemelding fergefri oslofjordforbindelse

Del dette