open menu

Oslo SV mener

Sammen skal vi skape sterke fellesskap, små forskjeller, og en grønnere og bedre hverdag. For de mange – ikke for de få.

Vi har to store oppgaver foran oss som må løses samtidig. Klimakrisen truer fremtiden vår. Økende forskjeller truer fellesskapet.

SV kjemper hver dag for at Oslo skal være en grønn by med små forskjeller. Mens den blå regjeringen bidrar til økte forskjeller og store klimagassutslipp, går rødgrønne Oslo motsatt vei.

KLIMAKRISE – IKKE BOMPENGEKRISE
Klimakrisen er her nå, og må løses nå. Vår oppgave er å kutte utslipp og gjøre det lett for alle å reise kollektivt og leve miljøvennlige liv. Det er et mål at alle kan klare seg uten privatbil til jobb, skole og barnehage.

SMÅ FORSKJELLER – STERKE FELLESSKAP
Oslo er fortsatt en delt by med store forskjeller. Økende ulikhet truer fellesskapet i byen vår, og skaper utrygghet, sosiale problemer og helseproblemer. En by med små forskjeller er en bra by for alle.

EN GOD BY Å VOKSE OPP I FOR ALLE
En god barndom varer hele livet, og er avgjørende for hvordan livet blir. Å bruke penger på barns oppvekst er noe av det viktigste vi kan gjøre. Alle barn må få være en del av et fellesskap der de kan lære, lykkes og trives.

Les mer

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter