open menu

SV i Byrådet

Byråd for oppvekst og kunnskap
Inga Marte Thorkildsen
Telefon forværelse: 23 46 14 76
E-post: ingamarte.thorkildsen@oslo.kommune.no

Byråd for kultur, idrett og frivillighet
Omar Samy Gamal
Telefon forværelse: 21 80 21 80
E-post: omar.gamal@oslo.kommune.no

Henvendelser til byrådene bør rettes til forværelset eller en av byrådssekretærene. Invitasjoner til arrangementer i regi av SV og henvendelser om politiske saker som haster rettes til byrådssekretærene. Invitasjoner til andre arrangementer sendes til postmottak@byr.oslo.kommune.no, fortrinnsvis med minst 2 ukers varsel.

Byrådssekretær (oppvekst og kunnskap)
Kristina Brovold Liknes
Mobil: 936 41 229
E-post: kristina.b.liknes@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (oppvekst og kunnskap)
Kristian Takvam Kindt
Mobil: 951 09 246
E-post: kristian.t.kindt@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (finans)
Åsmund Strand Johansen
Mobil: 416 10 703
E-post: asj@oslo.kommune.no

Byrådssekretær (kultur, idrett og frivillighet)
Hanne Lyssand
Mobil: 951 98 859
E-post: hanne.lyssand@oslo.kommune.no

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter