open menu

Representantskapet

Representantskapet er Oslo SVs høyeste organ mellom årsmøtene. Her møter representanter fra alle lokallagene, fylkesstyret, Oslo SU og bystyregruppa. Representantskapet møtes 4-6 ganger hvert år. Alle Oslo SVs medlemmer har møte- med tale- og forslagsrett i Representantskapet.

Her finner du referater, sakspapirer og vedtak.

Representantskap i 2021

Representantskap i 2020

Representantskap i 2019

Representantskap i 2018

Representantskap i 2017

Representantskapt i 2016


Representantskapsmøte 5 2015

Ekstraordinært representantskapsmøte 4 2015

Ekstraordinært representantskapsmøte 3 2015

Representantskapsmøte 2 2015

Representantskapsmøte 1 2015

Representantskapsmøte 4 2014

Representantskapsmøte 3 2014

Representantskapsmøte 2 2014

Representantskapsmøte 1 2014

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter