open menu

Eldrepolitisk gruppe

På denne siden finner du forskjellige rapporter og utredninger skrevet av Oslo SVs eldrepolitiske gruppe. Spørsmål kan rettes til gruppas leder Mette Kolsrud: mettekolsrud@gmail.com

Notat om valgfrihet i eldreomsorgen (15. mars 2021)
Notat om seniorsentrene (25. juni 2020)
Notat om helsehusene (25. mai 2020)
Notat om eldres behov i en ny boligpolitikk (12. september 2020)

Innlegg om Eldre og valgkamp på Oslo SVs årsmøte (6. mars 2021)
Innlegg på Repskapet: Hvordan løfte eldrepolitikk i valgkampen (11. mai 2021)

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter