open menu

Vestre Aker SV

Program for Vestre Aker for 2019-2023

SVs lokalpolitikere i Vestre Aker

Lange, Ellen, gruppeleder
Observatør i Vestre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
Telefon: 970 99 286
lange.ellen@gmail.com

Skjetne, Kjell-Torgeir
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
kjelltorgeir.skjetne@gmail.com

Waal, Helge
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Medlem av Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite
helge.waal@medisin.uio.no

Bragstad, Torunn
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite
tbragstad@online.no

Lund, Tanja Cecilie
Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Vestre Aker helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomite
tanja.c.lund@gmail.com 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter