open menu

Frogner SV

Frogner er mangfoldig og folkerik, men samtidig en bydel fylt av kontraster. Her finnes villabebyggelse og bygårder, nærhet til marka og fjorden, et rikt kulturtilbud og ikke minst vår egen “storstue”, Frognerparken. Samtidig preges bydelen også av tett trafikk, trangboddhet og enorme forskjeller i makt og rikdom. Dette ønsker SV å gjøre noe med.

Frogner SVs program for 2019-2023:

Frogner SV er ledet av Petter Sommervold, mens Karin Beate Theodorsen representerer SV i bydelsutvalget.

Kontaktinformasjon til lokallagsledere og BU-representanter i alle Oslo SVs lokallag finner du på denne siden.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter