open menu

Årsmøtet 2015

Oslo SV avholdt årsmøte 28. februar – 1. mars.

Her finner du vedtakene som ble gjort på årmøtet.

Uttalelser:

Programmet:
Kommuneprogrammet 2015-2019

Her finner du sakspapirer til årsmøtet.

Nye sakspapirer 28. februar:

Redaksjonskomiteens innstillinger til sak 3 – Uttalelser og sak 6 – Vedtekter

Vedlegg 1 til redaksjonskomiteens innstillinger til uttalelser

Sak 2 Kommuneprogram – innstillinger fra redaksjonskomiteen

Nye sakspapirer fra 27. februar:

Sak 2 og Sak 3 Uttalelser endringsforslag_inkludert to etter fristen

Alle sakspapirer – uten endringsforslag til uttalelser og kommuneprogram

Nye sakspapirer fra 26. februar:

Sak 3 Uttalelser endringsforslag

Nye sakspapirer fra 20.februar:

Sak 2 Kommuneprogram endringsforslag Oppdatert 23.2

Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning – ELGs beretning ettersendt

Sakspapirer:

Sak 1 Konstituering

Sak 2 Kommuneprogram

Sak 3 Uttalelser

Sak 4.1 Fylkesstyrets beretning

Sak 4.2 Bystyregruppas beretning

Sak 4.3 Stortingsgruppas beretning

Sak 5 Regnskap

Sak 6 Vedtekter

Sak 7 Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 8 Budsjett 2015

Sak 9 Valg

Delegater som ønsker å få trykket opp sakspapirer til årsmøtet må melde fra om dette innen 24. februar.

Her er en lenke til viktige frister fram mot årsmøtet. 

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter