open menu

Det gamle Munchmuseet må bli et kultursentrum

I løpet av høsten åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika. Dette gir en stor mulighet til å utvikle gamle Munchmuseet på Tøyen til å bli et kultursentrum med fokus på breddekulturaktiviteter for barn, unge og eldre, til det beste for nabolagene og innbyggerne.

Gamle Munchmuseet ligger like ved attraktive steder som Tøyenparken, Botanisk hage, Tøyenbadet og Tøyen Torg, og er et av de viktigste byggene vi har i området. Museet ligger også midt i løypa mellom frivillighetshuset K1, Tøyen skole og Tøyen Arena.

Da det ble arrangert et folkemøte om etterbruken av bygget i 2018 var tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen tydelig, de ønsker et kulturhus hvor det kan være en rekke ulike kulturtilbud for barn og unge, og hvor befolkningen også kan bidra til å skape egne kulturuttrykk.

Oslo SV krever

  • At det gamle Munchmuseet ikke blir lagt ut for salg.
  • At det gamle Munchmuseet skal benyttes til kultur- og fritidstilbud for barn, unge og eldre, og involvere lokale lag og foreninger som driver kultur- og fritidstilbud for barn, unge og eldre.
  • At det vurderes om Deichman og Kulturskolen kan bli tilbudt lokaler i det gamle Munchmuseet.
  • At det raskt blir en midlertidig etterbruk av Munchmuseet inntil varig konsept kommer på plass. Munchmuseet bør midlertidig stilles til rådighet for lokale lag og foreninger som driver lavterskel aktiviteter rettet mot barn, ungdom og eldre, og som trenger plass. Samarbeid med Bydel Gamle Oslo om dette bør vurderes.

Uttalelse vedtatt av repskapet i Oslo SV, 11. mai 2021.

Del dette