open menu

Valgkampskolering

Oslo SVs valgkampskolering vil i år foregå digitalt, og blir gjennomført på Zoom av kandidater og tillitsvalgte i Oslo SV . Her finner du en oversikt over de ulike kursene, datoer og påmelding.

Frem til sommerferien blir det tilbud om to skoleringer i uken: Praktiske skoleringer på tirsdager og politiske skoleringer på søndager. Alle skoleringene starter 20:00 og varer en time.

Praktisk skolering: Tirsdager

Vi setter opp samme kurs på fire tirsdager på ulike datoer, slik at flest mulig av de frivillige skal få det med seg:

  • Aktivistskolering v/ Gunell Sandanger og Vegard Kjendsli (18. mai)
  • Aktivistskolering v/ Cato Ellingsen og Mina Jørgensen Bergem (8. juni)
  • Ringesentralen v/ Torje Hausvik Olsen, Selma Ahmetagic og Ane Fidjestøl (22. juni)

Trykk her for påmelding til «Aktivistskolering»
(Påmeldingsfrist to dager før kurset)

Politisk skolering: Søndager

  • SVs politikk på 1-2-3 v/Andreas Unneland, Marian Hussein og Kari Elisabeth Kaski (identiske kurs 30. mai, 13. juni og 27. juni)
  • Dette ble vedtatt på Landsmøtet v/Andreas Unneland (6. juni)
  • SVs gjennomslag i Oslo v/Åsmund Strand Johansen (20. juni)

Trykk her for påmelding til politiske skoleringer
(Påmeldingsfrist to dager før kurset)

Fordypning: Politisk torsdag

  • SVs abortvedtak v/Ingrid Hødebø (20. mai)
  • Det Grønne Skiftet v/Torgeir Knag Fylkesnes (10. juni)
  • SVs boligpolitikk v/ Kari Elisabeth Kaski (3. juni)
  • SVs skolepolitikk v/Kristian Takvam Kindt (17. juni)

Trykk her for påmelding til politiske skoleringer

Tillitsvalgtskolering

Oslo SV arrangerer også en tillitsvalgtskolering som er åpen for alle interesserte – men først og fremst myntet på alle medlemmer med tillitsverv. Kurset går over to tirsdagskvelder, og det er fullt mulig å velge seg ut akkurat den delen av programmet man har bruk for skolering i.

Tirsdag 25.5

18:00 Slik styres Oslo kommune v/ Sunniva H. Eidsvoll
18:45 Trygge møteplasser v/ Ingrid Hødnebø
19:00 Brandmaster: Design av løpesedler og Some-bilder v/ Henriett Røed
19:30 Zetkin: Lær å lage aksjoner og mobilisere aktivister v/ Magnus Delsett

Tirsdag 1.6

18:00 Pressearbeid og sosiale medier v/ Jens Aas Hansen
19:00 Regnskap v/ Ane Fidjestøl

Trykk her for påmelding på tillitsvalgtskoleringen
(Påmeldingsfrist to dager før kurset)

Del dette