open menu

Full støtte til FNs atomvåpenforbud

Oslo SV krever at Regjeringen umiddelbart signerer FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og samtidig starter samtaler med allierte og partnerland om signering av denne.

FNs atomvåpenforbud legger til rette for en balansert, trygg og verifiserbar nedrustning av kjernevåpen. Forbudet bygger på Ikkespredningsavtalen av 1968, som Norge var blant de første til å ratifisere.

For ikke-atomvåpenstater som Norge er forbudet ukomplisert: Vi må forplikte oss etter internasjonal lov til å ikke utvikle, teste, produsere, bli forsvart av eller i det hele tatt å politisk støtte bruken av atomvåpen.

Oslo SV mener at Norges medlemskap i NATO ikke er til hinder for å tilslutte seg traktaten. Norge vil dermed tydeliggjøre at bruk av Atomvåpen i krigsøyemed er en forbrytelse mot menneskeheten og trur vår felles framtid.»

I dag utvikler verdens ni atomvåpenstater nye kjernevåpen, med målsetning om å gjøre disse mer aktuelle for bruk. Disse statene har i dag ingen uttalte planer om nedrustning, men legger ned betydelig politisk press for at allierte ikke skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

Tvert imot ser vi nye signaler om villighet til førstebruk samt at viktige våpenavtaler brytes eller ikke videreføres.

Det normbyggende forbudet mot atomvåpen fører til at dagens atomvåpenstater vil nyte mindre politisk støtte, eksternt så vel som internt for politisk videreføring og produksjon av nye kjernevåpen.

Oslo SV krever at en rødgrønn regjering etter valget skal signere FNs atomvåpenforbud.

Uttalelse vedtatt av Representantskapet i Oslo SV, 26.01 2021

Del dette