open menu

Årsmøtet 5.-6. mars: Her er sakspapirene

Oslo SVs øverste beslutningsorgan er Årsmøtet. Her vedtas blant annet uttalelser, valgkampstrategi og arbeidsplan. Les sakspapirer og få med deg fristene for møtet her.

Det har kommet inn 15 forslag til uttalelser til møtet. Årsmøtet skal også vedta en valgkampstrategi. Alle sakspapirer blir lagt ut fortløpende på denne siden.

Viktige frister:

  • 22. januar: Frist for å fremme vedtektsendringer til Oslo SV
  • 2. februar: Frist for å sende inn saker til Oslo SVs årsmøte
  • 25. februar: Frist for lokallag å melde inn delegater til Årsmøtet
  • 1. mars: Frist for å sende inn endringsforslag til alle saker
  • 3. mars: Møte for nye medlemmer som skal på årsmøtet.

Del dette