open menu

Kandidater til stortingslista

Oslo SVs nominasjonskomité, ledet av Andreas Borud, er allerede i gang med arbeidet med å finne de beste kandidatene for Oslo SV.

For å få til dette på aller best mulig måte, ønsker komiteen dine innspill på mulige kandidater.

– For å vinne valget og få gjennomslag for god SV-politikk på Stortinget trenger vi kandidater som kan engasjere og overbevise velgerne, som er gode representanter for partiet, og som til sammen representerer mangfoldet i byen vår. Derfor inviterer vi medlemmene og lokallagene til å foreslå navn til oss i nominasjonskomiteen, sier Borud.

Et forslag fra nominasjonskomiteen skal som vanlig på høring i partiet før den endelige stortingslisten vedtas på nominasjonsmøtet 30. november.

– Oslo SV har 3000 medlemmer og to stortingsrepresentanter, og vi kan få flere. Å være en av våre 25 stortingskandidater er et stort og viktig ansvar, og de som blir folkevalgte på Stortinget blir noen av SVs fremste talspersoner. Jeg håper alle spør seg selv om de kan og vil stille opp for partiet ved å stille til valg, avslutter Borud.

Skriv navnet på den du mener kan være en god kandidat, gjerne med en kort begrunnelse, og send dine forslag innen 20. august til komiteen via dette skjemaet.

Forslag på kandidater kan også sendes til oslo@sv.no.

Her finner du mer informasjon om nominasjonskomiteens mandag og forventninger til de som skal stå på listen.

Del dette