open menu

Våre hovedsaker

18 høyrestyrte år i hovedstaden er nok. SV vil at Oslo skal være en by med mer fellesskap og mindre sosiale forskjeller, med ren og trygg luft. Oslo SV gikk derfor til valg på disse fire hovedsakene:

 

Ta kampen for gratis Aktivitetsskole
Alle barn går på skolen og får ta del i et fellesskap med læring og mestring. Men hvert fjerde barn får ikke være med på lek og læring som skjer etter skoletid i Aktivitetsskolen. Da SV fikk gjennomslag for å gjøre Aktivitetsskolen gratis på Tøyen skole, økte deltakelsen fra 29 % til 99 %. SV vil at alle barn skal få gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen. Ingen skal stenges ute fra leken fordi familien ikke har råd.

Ta kampen for hele og faste stillinger
Mange som er ansatt i deltidsstillinger ønsker å jobbe heltid. Deltidsstillinger er vanligst i kvinnedominerte yrker. Det fører til store forskjeller i inntekt mellom kvinner og menn. Oslo kommune er byens største arbeidsgiver. SV mener at Oslo kommune skal tilby sine ansatte hele og faste stillinger. SV vil gjøre Oslo kommune til en arbeidsgiver som tar likestilling på alvor.

Ta kampen for ny T-banetunnel – stans E18-utbyggingen
Oslolufta er allerede så forurenset at den er helsefarlig. Barn er særlig utsatt. Høyresidens kostbare, helseskadelige og klimafiendtlige planer om utvidelse av E18 mot Oslo må stanses. SV vil begrense bruk av bil til byen: Kollektivtrafikk, sykkel og gange må prioriteres. SV vil bygge ny T-banetunnel slik at T-banen kan gå raskere, oftere og til flere steder.

Ta kampen for flere lærere – færre tester
Det har blitt stadig færre lærere per elev i osloskolen. SV vil at læreren skal ha tid til å se den enkelte elev. Vi vil ha flere lærere i klasserommet. Det overdrevne testregimet i osloskolen har gjort testene til et mål i seg selv. SV mener Oslos dyktige lærere må få gi barna tilpasset undervisning, og at skolen selv skal få bestemme hvilke tester de vil ha. Fag, ikke tester, skal styre skolehverdagen. SV vil ha en skole der elevene lærer mer.

 

Les om våre kandidater til bystyret

Les om alle sakene vi går til valg på (PDF – bokmål) 
Les om alle sakene vi går til val på (PDF – nynorsk)

Del dette