open menu

Organisasjonsrådgjevar (søknadsfrist 13.3.)

Vil du vere med å utvikle SVs partiorganisasjon? Har du idear som kan gi auka aktivitet i lokallaga og som kan engasjere og involvere medlemmer? Har du erfaring frå organisasjons- og skoleringsarbeid? Blir du motivert av å bygge frivillige, leie arbeidsgrupper og av å arbeide med digitale organisasjonsverktøy? Då er du kanskje personen vi leiter etter.

Ein av våre dyktige medarbeidarar skal ha permisjon i to år, og vi søkjer etter ein vikar for denne perioden.

Kva kan du forvente deg hos oss?

Som organisasjonsrådgjevar vil du inngå i eit kollegie med dyktige og engasjerte medarbeidarer, både på partikontoret i Oslo og i SV sine fylkeslag. Du får ansvar for å utvikle og koordinere arbeidet med lokallagsoppfølging og medlemspleie, i ein partiorganisasjon i sterk vekst. Berre dei tre siste åra har medlemstalet i SV auka med over 50%!

Stillinga har eit stort ansvarsområde, med varierte arbeidsoppgåver:

 • Strategiske og operativt arbeid med lokallagsoppfølging og medlemspleie.
 • Utvikling, vedlikehald og formidling av skoleringsressursar retta mot medlemmar og lokallag.
 • Koordinering av SV sine ressurser til medlemspleie, medlemstilbod og verving. 
 • Arbeide for høg medlemslojalitet og gjenbetalingsrate i partiet 
 • Utforming av nyheitsbrev til lokallagsleiarar og medlemmer i SV frå partiet sentralt. 
 • Rådgjeving for fylkessekretærar og lokallagsleiarar i bruk av ulike verktøy for medlemshandtering. 
 • Deltaking i eit av våre regionale team som førebur stortingsvalet i 2021
 • Budsjettstyring og økonomioppfølging

Stillinga vil elles bidra i arbeidet med å utvikle partiorganisasjonen, i tråd med overordna føringar i arbeidsplanen vedteke av SV sitt landsstyre. 

Kva ønskjer vi frå deg?

 • Du kan tilføre partikontoret og stillinga relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Du har organisasjonserfaring, enten som tilsett eller tillitsvalgt.
 • Du er ein blid og omgjengeleg kollega, med gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig. 
 • Du er ein strukturert arbeidstakar, med engasjement for dei politiske sakene SV arbeider for. 

Du må vere innstilt på å gjennomføre alt frå rutineoppgåver og oppfølging av interne og offentlege rapporteringar, til å medverke i den strategiske utviklinga av partiorganisasjonen. 

Kva kan vi tilby deg?

Ei 100 % stilling, i eit toårs vikariat. Oppstart så snart som mogleg.

Stillinga blir løna etter Landsoverenskomsten mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening  (AAF) og Handel og Kontor (HK) samt SV sin lokale lønspolitikk. Stillinga er innplassert i stillingskategori rådgjevar, som tilsvarar eit lønsspenn frå lønssteg 40-57, etter kompetanse og erfaring. (Ft kr 467.634-646.034 i årslønn). 

Det er fleksitid i stillinga, og du må rekne med noko kvelds- og helgearbeid i samband med reiser, møter og seminar. Arbeidsstad vil vere på SV sitt partikontor på Tøyen i Oslo.

Søknad og CV (ingen andre vedlegg) sendast via Finn.no.  innan 13. mars 2020.

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter