open menu

Ønsker du en ny retning for Norge?

SVs stortingsgruppe søker vikar i stillingen som rådgiver for arbeid og sosial. Vi søker en rådgiver som har kunnskap og kompetanse om arbeidslivs- og velferdspolitikk. Hovedoppgaven er å følge arbeidet i Stortingets arbeids- og sosialkomite. Erfaring fra fagbevegelsen vil derfor være svært nyttig. I tillegg vil du ha ansvaret for likestillingsarbeid på tvers av komitearbeid, samt følge deler av arbeidet i familie og kulturkomiteen. I tillegg til fagkunnskap er ditt politiske engasjement og generelle kompetanse sentralt. Våren og sommeren 2017 vil også bli preget av valgkamp, der alle våre rådgivere deltar i kampanjearbeidet.

Våre politiske rådgivere bistår SVs syv stortingsrepresentanter i deres arbeid i Stortingets fagkomiteer, og i det utadrettede arbeidet overfor presse, partiorganisasjonen, andre organisasjoner og fagmiljøer. Rådgiverne er viktige premissleverandører i arbeidet for å utvikle partiets politikk, og det er nødvendig med god kunnskap om norsk politikk generelt og om SV spesielt. Stillingene krever god skriftlig framstillingsevne.

Som person har du gode samarbeidsevner, er løsningsorientert og god til å arbeide selvstendig og under press. Du er initiativrik, du setter deg raskt inn i kompliserte saker, og du har evnen til å formidle kompliserte saksforhold videre på en kortfattet og ryddig måte.

Vi kan tilby et kreativt, spennende og krevende arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser. Lønn i henhold til tariffavtale. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Jo før du kan starte, jo bedre er det. Vikariatet varer til 1. desember 2017.

Søknadsfrist: 27. november 2016. Søknad sendes til sekretariatsleder Henriette Westhrin (Henriette-Killi.Westhrin@stortinget.no).

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du kontakte Henriette Westhrin (23 31 34 00)

Om arbeidsgiveren

SV jobber for et rettferdig og miljøvennlig samfunn, hvor viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap og hvor vi investerer i barn, kunnskap og en grønn økonomi. Vi søker vikar i ett år for politisk rådgiver med ansvar for områdene arbeid, sosial, likestilling og familiepolitikk.

Finnkode: 85927085

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter