open menu

Nordland SVs nominasjons -og fylkesårsmøte 2021

Innkalling til Nordland SVs års- og nominasjonsmøte 2021

Nordland SVs års- og nominasjonsmøte vil bli avholdt fra 19-20 februar. Fylkesstyret har besluttet at møtene vil foregå digitalt på grunn av koronasituasjonen.  Vi hadde i det lengste håpet å få gjennomført det fysisk, men slik situasjonen er nå lar det seg dessverre ikke gjøre. Vi vil avholde møtene i tråd med SV sentralt sin plan B, som innebærer å bruke Zoom kombinert med voteringssystemet GoPlenum.

Frister

Frist for forslag og uttalelser blir 4.februar. Ettersom det er mer krevende å gjennomføre et årsmøte elektronisk ber vi om at lokallagene begrenser antall forslag til et minimum. For å gjøre det mulig å behandle forslagene på en god, demokratisk måte innstiller fylkesstyret på at dette blir prosessen for forslag og uttalelser:

4.februar: – Leveringsfrist for forslag og uttalelser

12.februar: Redaksjonskomiteen sender ut sin innstilling på innkommende forslag og uttalelser

15.februar (midnatt): Frist for å levere endringsforslag eller opprettholde forslag avvist fra komiteen

Endringsforslag til redaksjonskomiteen innstilte uttalelser leveres her

Endringsforslag til øvrige årsmøtedokumenter leveres her

19.februar: Redaksjonskomiteen sender ut sin innstilling på endringsforslagene.

20. februar: Etter konstitueringen av nominasjonsmøtet vil den arbeidende nominasjonskomiteen legge fram sin innstilling. Dersom man ønsker å opprettholde endringsforslag som er innstilt avvist eller dissenser fra den forberedende nominasjonskomiteen meldes dette inn snarest til nordland@sv.no. Siste frist for dette under møtestart lørdag 20.februar 

Fylkesstyret har valgt Christian Torset som leder for redaksjonskomiteen. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra fjorårets møte velger vi en prosess for uttalelser hvor årsmøtet ferdigbehandler dokumenter.

Sakspapirer og andre årsmøtedokumenter

Sakspapirer og andre nominasjonsmøtedokumenter

Informasjon om kandidatene:

Nominasjonskomiteens innstilling er klar | Nordland SV

Bli kjent med kandidatene på nominasjonslista | Nordland SV

Opplæring

Alle delegater vil få grundig opplæring i hvordan de bruker Zoom og GoPlenum som er det elektroniske stemmegivingsverktøyet vi vil benytte sammen med Zoom. Vi har etablert en fadderordning hvor fylkesstyret fordeler delegatene mellom seg og lærer dem opp. Alle delegater og varaer som hittil er påmeldt skal ha fått påloggingsinformasjon for Zoom på e-mail samt en sms med påloggingsinformasjon for GoPlenum

Her finner informasjon om hvordan du bruker GoPlenum

Her finner du brukerveiledningen for Zoom 

Påmelding

For at vi skal rekke å lære opp alle i god tid før møtet, er det viktig at lokallagene sender inn påmelding av delegater med delegatenes for -og etternavn, e-mailadresse og telefonnummer innen 4.februar til fylkessekretær Ina Nyås Moe: ina.nyaas.moe@sv.no.

Dersom årsmøtet til lokallaget blir holdt senere enn denne fristen ber vi lokallaget om å melde fra om dette til fylkessekretæren så fort som mulig. Lokallagene kan stille med et antall delegater basert på medlemstallet pr. 1.1.21, jf. Vedtektenes § 2.2. 

Observatører

Vi har ikke anledning til å ta med observatører inn i det digitale møterommet, men har som mål å få til en løsning for streaming av årsmøtet.  Lenken til streamingen vil sendes ut til alle medlemmer noen få dager før årsmøtet starter.

Lurer du på noe?

Dersom du har spørsmål om års-og nominasjonsmøtet i Nordland SV kan du sende en e-mail til nordland@sv.no. Du kan også ringe fylkesleder Åshild Pettersen på mob. 902 08 124 eller fylkessekretær Ina Nyås Moe på mob. 938 87 176

Del dette Del dette på Facebook Del dette på Twitter