open menu

Bli kjent med kandidatene på nominasjonslista

Lurer du på hva kandidatene på nominasjonslista sine viktigste saker er, eller hva slags erfaring der har? Her får du svarene.

Mona Fagerås

Alder: 48 år

Yrke/profesjon: Lærer

Bosted: Leknes

Lokallag: Vestvågøy SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Kommunestyrerepresentant Vestvågøy 2003-2015
 • Formannskapsmedlem Vestvågøy 2011-2015
 • Fylkesråd for næring i Nordland 2015-2017
 • Stortingsrepresentant 2017-2021

Annen relevant erfaring: 

Jeg jobbet som lærer fra 1996 til jeg ble heltidspolitiker i 2015. Jeg har også hatt to årsvikariater som rektor. 

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Siden jeg ble stortingsrepresentant og samtidig fikk tittelen utdanningspolitisk talsperson i SV er det naturlig utdanningspolitikk som ligger mitt hjerte nærmest. At alle barn skal lære, lykkes og trives i skolen OG at alle skal ha de samme mulighetene til og lykkes i norsk skole er det jeg står opp hver morgen og kjemper for. Dessverre ser vi at  Høyresidens pugge- og testskole ikke passer for alle og at skolen slik den er i dag reproduserer sosiale forskjeller. Da trengs en tydelig stemme som ønsker ei anna retning, som vil at skolen blant annet skal bli mer praktisk og variert med tid til lek og fysisk aktivitet. En skole hvor læreren har tid til hver enkelt elev. 

– I tillegg er selvfølgelig distriktspolitikk en viktig sak for meg. Jeg har vært så «heldig» å få følge saken om nedleggelsen av studiestedet Nesna nært. Samtidig som regjeringa nylig har spandert på seg to offentlige utredninger om distriktspolitikk, hvor fokus i begge er at det må bli mer desentralisert høyere utdanning, så har altså stortingsflertallet ikke løftet en finger for å redde studiestedet Nesna. Vi i SV kommer til å fortsette denne kampen og jeg lover å stå på hver dag til Campus Nesna er «på føtn» igjen. 

Christian Torset

Alder: 50

Bosted: Sortland/Bodø (pendler)

Yrke: For tida frikjøpt gruppeleder på fylkestingetErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Varamedlem Vefsn kommunestyre 2015-2016
 • Kommunestyremedlem Sortland kommunestyre fra 2019
 • Formannskapsmedlem Sortland kommunestyre fra 2019
 • Fungerende varaordfører deler av 2020
 • Varamedlem Nordland fylkesting 2015-2019
 • (Møtte på fylkestinget som politisk rådgiver/sekretær for gruppa 2016-2019)
 • Medlem av Nordland fylkesting fra 2019
 • Medlem lokallagsstyret i Vefsn SV 2012-2013
 • Leder av Vefsn SV 2013-2016
 • Medlem av fylkesstyret i Nordland SV 2016-2018
 • Medlem av Prinsipprogramkomiteen til SVs Landsmøte 2016-2017
 • Nestleder i Sortland SV 2017-2019
 • Leder Nordland SV fra 2018-2020
 • Medlem av Landsstyret fra 2018-2020
 • Medlem SVs EU-/EØS-utvalg fra 2017
 • Gruppeleder SVs gruppe på fylkestinget i Nordland fra 2019
 • Gruppeleder SVs gruppe i kommunestyret i Sortland fra 2019
 • Styremedlem Sortland SV fra 2020
 • Medlem av Arbeidsprogramkomiteen til SVs Landsmøte fra 2020

Annen relevant erfaring: 

 • Nestleder i Vefsn Nei til EU 2015-2016
 • Nestleder i Nordland Nei til EU 2015-2016
 • Leder i Nordland Nei til EU 2016-2017
 • Medlem av redaksjonen i medlemsbladet Standpunkt 2017-2019
 • Medlem av Sentralstyret i Nei til EU fra 2017

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Jeg føler et sterkt og inderlig behov for å bidra i kampen for et bedre og mer rettferdig samfunn, og jeg tror jeg har den nødvendige bakgrunnen til å gjøre dette på en god måte på andreplass på Stortingslista: Jeg har deltatt i den offentlige debatten i tretti år, og de ti siste årene har jeg vært aktiv i SV. Jeg har erfaring på alle nivåer i organisasjonen, og som folkevalgt på kommune- og fylkesnivå.

– Jeg har fremmet SVs politikk i kamp mot fattigdom, i distriktspolitikk, fiskeripolitikk, for bygging av Nord-Norgebanen, i klima-/miljøkamp, og i mange typiske verdispørsmål som overvåkning/personvern, fredspolitikk, ruspolitikk, omskjæring, antirasisme og kamp for likestilling uavhengig av kjønn, seksuell legning og etnisk bakgrunn.

– Jeg har selv opplevd å være langtidssyk og utenfor arbeidslivet, og har et spesielt engasjement i helse- og fordelingsspørsmål. Hvis vi skal bygge et samfunn for alle, må vi ha mennesker med alle typer erfaring i styre og stell, og jeg tror i så måte mine personlige erfaringer kan komme til nytte. Mest av alt ønsker jeg å bidra til at SV vinner valget så vi kan ta landet i en bedre retning.

Reinert Aarseth

Alder: 63 år

Yrke/profesjon: Fiber- og markedssjef

Bosted: Ørnes

Lokallag: Meløy SV

Foto: Edmund ElsnesErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • 16 år i lokalpolitikken i Meløy, derav 2 perioder som gruppeleder for AP, SP og SV.  
 • 4 år i Nordland SVs fylkesstyre, derav fylkessekretær i 2 år.

Annen relevant erfaring: 

Leder i Nordland Idrettskrets  og mange år med tillitsverv innenfor idrett og kultur.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Folk bør stemme på meg fordi jeg har et stort nettverk i Nordland både i politikken og utafor.  Det å være leder av Norges største frivillige organisasjon, Nordland Idrettskrets, gjør at jeg har mange potensielle SV velgere rundt i hele Nordland.  Likeens har jeg et bra nettverk innenfor forforening som vil komme godt med.

– Ettersom jeg jobber innenfor kraft/energi så er det et område som opptar meg mye.  Nordland er et fylke med mye kraft og industri og det er 2 områder jeg kan tenke meg å jobbe spesielt med. Nordland har flere gode, driftige industrisamfunn og det vil være viktig å sikre disse gode rammevilkår videre.  Og særlig i et grønt skifte er det viktig at SV er med som premissleverandør.  Derfor vil industri-, næring- og fiskeripolitikk ligge naturlig for meg.

– Og skal Nordland lykkes så må SV sørge for gode offentlige rammevilkår, det betyr god kommuneøkonomi og god fylkesøkonomi.  Det å trygge gode velferdstjenester fra det offentlige det vil jeg også jobbe for.

Andrea Sjøvoll

Alder: 28 år

Yrke/profesjon: Rådgiver i SVs stortingsgruppe

Bosted: Oslo, men kommer fra BodøErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Leder i Sosialistisk Ungdom mellom 2016 og 2018.
 • Jobber i dag i SVs stortingsgruppe med utdanningspolitiske spørsmål sammen med vår egen Mona Fagerås.
 • Fra februar skal jeg jobbe med næringspolitiske spørsmål sammen med Torgeir Knag Fylkesnes.

Annen relevant erfaring: 

Har vært leder i Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Nordland har en stolt fortid, men det er viktigere at vi har de største mulighetene for framtida. Historisk er det kysten, og ikke minst kystfolket som har bygd dette landet. Den samme kysten og folka som nå blir frarøvet ressurser og makt. Disse ressursene og den makta vil jeg kjempe for at rettmessig skal tilbake! Samtidig må vi ta klimakampen!

– Min generasjon har arvet menneskehetens største utfordring og for hvert år blir klimakrisen bare verre. Over hele verden står ungdom opp i et klimaopprør og krever handling, og SV skal vise de ungdommene at vi tar dem og vår framtid på alvor.

Åshild Pettersen

Alder: 34

Yrke/profesjon:

Undervisningsinspektør i Vefsn Kulturskole

Bosted: Mosjøen

Lokallag: Vefsn SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Har erfaring fra verv i både lokallag og fylkeslag og har sittet flere perioder i fylkesstyret
 • Er leder i Nordland SV
 • Har hatt en periode i sentralstyret som kvinnepolitisk leder i SV nasjonalt.
 • Sitter i landsstyret.
 • Var i forrige periode varaordfører i Vefsn. 

Annen relevant erfaring: 

– Jeg har erfaring fra frivillig arbeid i ulike organisasjoner og sitter nå i landsstyret til Nei til EU. Den faglige bakgrunnen min fra kulturlivet og teateret gjør at jeg har med meg både kunnskap om formidling og det å nå fram til et publikum, men også kunnskap om en spesifikk sektor som har vært under svært hardt press det siste året og kanskje til dels vil måtte gjenoppbygges når pandemien er over.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Folk bør stemme på meg fordi jeg kan gjøre en god jobb på vegne av menneskene som bor i Nordland. Jeg lever livet mitt i nord og kjenner fylket godt. Det gjør at jeg kan både sette meg inn i og formidle behovene til folk i Nordland og Nord-Norge, og ha med meg perspektivet og erfaringene fra en hverdag her inn i de store debattene nasjonalt. I en debatt preget av «sentrum periferi» er det viktig at vi har folkevalgte som evner å sette «periferien» i sentrum.

Nilofar Nori

Alder:19

Yrke/profesjon: Student

Bosted: Oslo

Lokallag: Hadsel SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Kommunestyrerepresentant i Hadsel (nåværende verv)
 • Antirasistisk leder i SU (nåværende verv)
 • Fungerende leder i Hadsel SV (tidligere verv)
 • Nestleder i Nordland SU (tidligere verv)

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– En av våre største utfordringer i Nordland er fraflytting. Som en ungdom fra Nordland-distriktet er jeg ikke bare kjent med push-og-pull faktorer ved fraflytting, men vet også at vi har potensiale til å bli et enda mer attraktivt fylke for unge over hele landet. For eksempel gjennom å satse mer på klima og bærekraft, men på nordnorske premisser, og på en måte som ivaretar nordnorsk natur. 

– Jeg er sosialist fordi dagens makt og ressurser er fordelt ujevnt. Jeg er antirasist fordi rasisme er urettferdig og farlig, og den er økende. Jeg er feminist fordi kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, og seksuell trakassering er en av våre største utfordringer. Jeg er miljøaktivist fordi klimaendringer er menneskeskapte og det er bare vi som kan løse dem.

Vegard Johan Lind-Jæger

Alder: 36

Yrke/profesjon: Sykepleier

Bosted: Narvik

Lokallag: Narvik SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Gruppeleder i Narvik bystyre 2015 – 2019
 • Gruppeleder i Narvik kommunestyre 2019 – 
 • Sekretær i Narvik SV 2015 –
 • Fylkesstyremedlem 2017
 • Leder for programkomiteen til Nordland SV2018 – 2019

Annen relevant erfaring: 

 • Jeg har jobbet med mennesker innenfor rus/psykiatri i over 10 år. 
 • Jeg har engasjert meg i studentpolitikk på nasjonalt nivå
 • Jeg er engasjert i frivilligsentralen i Narvik

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Jeg mener Nord-Norge er fremtiden til Norge og at landsdelen må vies betydelig mer ressurser og oppmerksomhet. I dag tvinges vi til å legge ned skoler og tømme bassenger fordi det ikke satses. Det gjør meg mektig provosert.

– Jeg tror oppdrett er en viktig næring for fremtiden, men da må den bli utslippsfri. 0-lus, 0-rømming, 0-forurensing av havet. Vi må også stille krav til bærekraftig fôr.

Ingrid Lorentzen Kildal

Alder: 40

Yrke/profesjon: Psykologspesialist i Rana Kommune (Kommunepsykolog)

Bosted: Mo i Rana

Lokallag: Rana SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

– Jeg er ganske ny i styre og stell. Ble valgt inn som vara i styret i Rana SV i 2018, og er det fremdeles. Er også vara i kommunestyret  

Annen relevant erfaring: 

– Jeg har vært engasjert i organisasjonsvirksomheter siden jeg gikk på ungdomsskolen, inkludert elevråd, operasjon dagsverk og tensing. Jeg har gjennom hele livet vært frivillig i ulike organisasjoner, som f.eks familiekontakt i Home start, og de siste årene i SOS- barnebyer lokalt.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

–Jeg er i utgangspunktet ikke en erfaren politiker, men jeg tenker at det også kan være en styrke i et felt som skal speile samfunnet og befolkningen generelt. Jeg har stor tro på at hvis man skal få til gode endringer, både innad i partiet, og ut mot folket, må det av og til inn nye stemmer som ikke nødvendigvis er kjent med alle normer innad i det politiske systemet.

– Jeg brenner sterkt for psykisk helse- og rusfeltet. Jeg ønsker meg en god helsetjeneste der folk blir behandlet med respekt og tillit, og der man som bruker av helsetjenesten har mulighet til å påvirke den hjelpen man får. Jeg ser i jobben min som psykolog at systemet er i ferd med å bli ekstremt tungrodd, med lite tilgang på tjenestene og hardtarbeidende mennesker som ikke strekker til. Jeg er spesielt opptatt av at de som er utsatt for vold og overgrep skal ha et godt nok tilbud, og ikke minst tid i behandlingen. Hvis du har gått 20-30 år med en hemmelighet, så sier det seg selv at det ikke tar bare noen uker å forsone seg med historien sin.

Line Tollefsen

Alder: 42

Bosted: Vestvågøy kommune

Lokallag: Vestvågøy SV

Yrke: Nestleder i Fagforbundet NordlandErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Varamedlem i Nordland fylkesting 2015-dags dato
 • Varamedlem i kommunestyret i Andøy kommune 2007-2011
 • Utvalgsmedlem Oppvekst og Kultur, Andøy 2003-2007
 • Medlem av faglig utvalg i SV i 2006
 • Medlem av arbeidsutvalget i Nordland SV i en periode på 2000-tallet

Annen relevant erfaring: 

 • Medlem av landsstyret Fagforbundet 2015-dags dato
 • Opplæringsansvarlig i Fagforbundet 2008-2011
 • Medlem av LOs representantskap i LO Norge 2005-2009
 • Leder av ungdomsutvalget i LO Nordland 2003-2008
 • Leder av ungdomsutvalget i Norsk kommuneforbund Nordland 2002-2008
 • Hovedtillitsvalgt Andøy Kommunale fagforening (NFK) i Andøy kommune 2002-2008
 • Nestleder i Andøy Kommunale fagforening 2001-2002

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

–  Jeg stiller til valg for at vanlige arbeidsfolk skal få flere stemmer inn i saler der bestemmelsene blir tatt.

– Kampen mot privatisering av offentlig velferd, retten til hel stilling og 100%lønn, rett person på rett plass og likestilling er mine viktigste saker. Alle er like mye verdt. Det må vises i politikk og vedtak, ikke bare i festtaler

Yngve Skei

Alder:63

Yrke/profesjon: Har lærerutdanning  og miljøkunnskap som fag. Har drevet sjarkfiske fra egen båt siden 1985, og driver fortsatt med det, med litt pensjonistnykker.

Bosted:Bor på Solfjellsjøen og har to voksne barn.

Lokallag: Dønna SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Har vært aktiv i Dønnapolitikken siden 1995, da jeg ble valgt som vara til kommunestyret.
 • Fra 1999 ble jeg fast medlem av kommunestyret og har møtt som fast medlem av kommunestyret og formannskap fram til i dag.
 • I perioden 2003-2007 var jeg varaordfører i Dønna, og i samme periode satt jeg i fylkestinget for SV. I inneværende periode er vi en del av posisjonen i Dønna.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Med så mange år i lokalpolitikken er det nok uunngåelig at man ikke blir en generalistpolitiker.  Likevel er det nok både nasjonal og internasjonal fordeling som  engasjerer meg mest.

–Samferdselspolitikk er det umulig og ikke være opptatt av når man bor i et distrikt, og det gjør  jo som kjent de fleste.

–Hvordan vi forvalter ressursene i og i tilknytning til havet  er også politikkområder som ligger i ryggmargen i og med at det har tilknytning til egen  og nordlendingens viktigste leveveg.

Svenn-Egil Knutsen Duolljá

Alder: 54 år i mars

Yrke/profesjon: Lulesamisk språkkonsulent og rådgiver i Sáme Giellagálldo -Fellesnordisk fag- og ressurssenter for samiske språk.

Bosted: Ájluokta/Drag

Lokallag: Hamarøy SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Styremedlem og nestleder i Hamarøy SV,
 • Andre vararepresentant i Hamarøy kommunestyre

Annen relevant erfaring:

 • Styremedlem i Salten friluftsråd
 • Vararepresentant i konfliktrådet.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Jeg jobber med samiske språk til daglig og er selv lulesamisktalende. Jeg brenner for de samiske språkenes situasjon og muligheter. De samiske språkene er en del av Norges kulturarv og er ikke et ansvar som kan bæres av samene eller Sametinget alene. Det er stortingets ansvar som Norges øverste myndighet, å legg til rette også for at de samiske språkene skal ha en levende og trygg framtid. 

– Jeg er antirasist og en forkjemper for likeverdige muligheter for andre minoriteter. Jeg har i en årrekke jobbet eller bidratt i prosjekter for en større aksept for det skeive mangfoldet, særlig blant samene. 

–Jeg er opptatt av klima og miljø og støtter reindriftssamenes kamp mot inngrep i reinbeiteland. Jeg er også opptatt av andre urfolks rettigheter. Jeg støtter Folkeaksjonen «Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Aase Refsnes

Alder: 36

Yrke/profesjon: Ordfører // siviløkonom 

Bosted: Helnessund i Steigen 

Lokallag: Steigen SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Leder i Steigen SV
 • Nestleder i Nordland SV
 • Fylkestingsrepresentant for Nordland SV
 • Tidligere Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
 • Medlem i miljøpolitisk utvalg i SV. 

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– For meg er det aller viktigste at alle får like muligheter, uavhengig av bosted og størrelsen på lommeboka. Da vil vi får mulighet til å løse andre store utfordringer og kriser i Norge og verden i dag, både for å gi god velferd til alle i kommune-Norge og å løse klimakrisa. 

Astrid Tove Olsen

Alder: 60

Yrke/profesjon: Gårdbruker med økologisk drift innenfor opplevelseskonsept

Bosted: Kjerringøy, Bodø

Lokallag: Bodø SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Tidligere styremedlem og leder i Bodø SV
 • Representant i Bodø bystyre i 2 perioder i henholdsvis helse og omsorg, og plan, næring og miljø-komiteen. Er vara til Bodø bystyre nå, og følger spesielt saker fra plan- og miljø-området.
 • Tidligere medlem av fylkesstyre, landsstyret og sentralstyre i SV
 • 2.kandidat til Stortinget i 2013.
 • Deltok i arbeidsprogramkomiteen for å utvikle programmet for nåværende stortingsperiode.

Annen relevant erfaring: 

 • Fylkesleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag siste 4 år
 • Nyvalgt varaordfører i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
 • Engasjert av Nordnorsk Landbruksråd for å følge opp blågrønn forskning, bl.a. Etablering av Blågrønt Innovasjonssenter, BGINN, ved Nord universitet.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Klima, miljø og rettferdig fordeling, lokalt og globalt er mine hovedsaker, og solidaritetstanken er gjennomgripende på alle områder.

– Klimakrisen kan ikke løses uten at vi samtidig opprettholder biologisk mangfold og naturens kretsløp. Gjennom det blågrønne samarbeidet har jeg derfor stort fokus på at samarbeidet må være forankret i en felles forståelse av at det som tilføres den levende matjorda må være et rent avfallsstoff fra fiskeri/ oppdrett, uten tungmetaller eller andre stoffer som er skadelige for jordhelse. I Nordland er landbruket og fiskerinæringa i stor fare for avvikling på grunn av regjeringas politikk. Det kan ikke få fortsette i en global situasjon hvor matmangel er framtredende.

–  Omfordeling og solidaritet når det gjelder bolig, arbeid, inntekt og helsetilgang er grunnleggende menneskers liv. Jeg har de siste 20 år vært engasjert i tema «bolig for alle» lokalt og nasjonalt, også i samarbeid med våre stortingsrepresentanter.

Geir-Ketil Hansen

Alder: 64

Yrke/profesjon: Seniorrådgiver i Narvik kommune

Bosted: Narvik

Lokallag: Narvik SVErfaring fra SV/nåværende verv i SV:

 • Varaordfører i Narvik fra 2015 til 2019
 • Har vært styreleder og styremedlem i Narvik SV i flere perioder de siste 40 årene.
 • Har sittet i fylkesstyret og AU for Nordland SV i de periodene jeg satt på fylkestinget og var fylkesråd.
 • Stortingspolitiker for Nordland fra 2001 til 2005 og fra 2009-2013.
 • Vararepresentant på Stortinget i periodene 1989–93 og 2005–09. Det siste halve året av sistnevnte periode møtte han fast for Åsa Elvik
 • Medlem av Narvik formannskap fra 1979 til 1987
 • Medlem i Nordland fylkesting fra 1995 til 1999.
 • Fylkesråd for helse i Nordland fra 1999-2001
 • Fylkesråd for økonomi i Norland fra 2005 til 2009 i
 • Fylkesråd for kultur og miljø 2007-2011
 • Nestleder i fylkesrådet fra 2007-2011
 • Medlem i Riksrevisjonen fra 2006 til 2009

Annen relevant erfaring: 

– Min utdannelse og yrkeserfaring er kulturfag fra høgskolen i Telemark og som mangeårig ansatt i kulturavdelingen i Narvik kommune.

Hvorfor bør folk stemme på deg, og hvilke saker er du mest opptatt av?

– Som Nordlending er jeg selvfølgelig opptatt av distrikts- og regionalpolitikk. I tillegg til det er jeg spesielt engasjert i kultur- og helsepolitikk.


Mer informasjon

Her finner du nominasjonskomiteens innstilling

Delegatene på det kombinerte nominasjonsmøtet/årsmøtet til Nordland SV, som finner sted 19-21. februar, tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal stå på den endelige lista.

Eilert Horn, som også er en av de nominerte, vil også bli omtalt på denne siden etter hvertDel dette